0.5 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Kouluterveyskysely: yksinäisyyden tunne lisääntynyt

Perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvistä lapsista valtaosa – yli 80 prosenttia – oli tyytyväinen elämäänsä keväällä 2021. Yhtä tyytyväisiä elämäänsä olivat 8. ja 9. luokalla opiskelevat pojat. Sen sijaan saman ikäisistä tytöistä vain yli puolet (57 prosenttia) oli tyytyväinen elämäänsä. Myös lukiota ja ammatillista oppilaitosta käyvät pojat kertoivat olevansa tyttöjä tyytyväisempiä elämäänsä. Koulunkäynnistä pitivät etenkin perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat sekä ammattioppilaitosten opiskelijat.

Näin kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime keväänä tekemän Kouluterveyskyselyn juuri valmistuneet tulokset. Kysely tehtiin perusopetuksen 4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaille sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille.

MAINOS

Joka neljäs tyttö yksinäinen

Keväällä 2021 nuoret kertoivat enemmän yksinäisyyden tunteesta kuin edellisessä, vuonna 2019 toteutetussa Kouluterveyskyselyssä. Yksinäisyyden kokemus oli yleistynyt erityisesti tytöillä. Noin joka neljäs kyselyyn vastannut tyttö tunsi itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Pojista yksinäisyyttä koki viime keväänä noin 10 prosenttia.

Vuonna 2021 kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta koki 30 prosenttia tytöistä. Vuosina 2013‒2019 ahdistuneisuutta oli kokenut 13‒20 prosenttia tytöistä. Pojista noin kahdeksan prosenttia kertoi ahdistuneisuudesta vuonna 2021. Keskusteluyhteys omiin vanhempiin parani Kouluterveyskyselyjen mukaan aina vuoteen 2019 saakka, mutta laski hieman vuoden 2021 kyselyssä.

Kouluterveyskyselyjä on tehty vuodesta 1996 lähtien.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät