Soinin strategia rakennettu kuntalaisia kuunnellen

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnan vuodet 2021–2025 kattava strategia on valmistunut. Kuntastrategiassa on määritelty toiminnan suuntaviivat tuleville vuosille ja nostettu esiin useita soinilaisille tärkeitä näkökulmia. Luonto, lapset ja nuoret, yrittäjyys, kylät ja yhdistystoiminta ovat Soinissa lähellä sydäntä ja näkyvästi esillä myös kunnan strategiassa.

Uutta strategiaa on valmisteltu laajalla rintamalla kevään ja kesän aikana. Kunnan henkilöstölle on järjestetty erilaisia työpajoja. Valtuutetut pääsivät miettimään strategiaa valtuustoseminaarissa. Yhtenäiskoulun 7.–9.-luokkalaisille suunnatuissa luokkakohtaisissa strategiatyöpajoissa nuoret saivat kertoa omia näkemyksiään. Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi kertoo hänen oman näkemyksensä olleen, että strategiasta tulisi koko kunnan näköinen – ei pelkästään viranhaltijan kirjoituspöytätyönä koottu asiakirja.
– Strategiatyötä varten saatiin laajemmin mielipiteitä ja eri-ikäisten kuntalaisten näkemyksiä.

MAINOS

Edellisen kuntastrategian työstämisessä avainasemassa olivat virkamiehet ja luottamushenkilöt ja pauna käytettiin myös konsulttia.

Kuntalaiskysely suunnannäyttäjänä

Kuntalaisten näkökulmaa strategiatyöhön toi toukokuun alkupuolella kahden viikon ajan avoinna ollut kuntalaiskysely. Kyselyyn tuli yhteensä 131 vastausta. Vastauksista voitiin erotella esimerkiksi eri ikä- tai ammattiryhmien ajatuksia. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli kuntalaisia, mutta joukossa oli muutama myös muuten Soinin asioista kiinnostunut henkilö.

 

Eri-ikäiset kuntalaiset pääsivät kertomaan omia näkemyksiään Soinin kuntastrategiaa koottaessa. Palautetta annettiin niin palveluista kuin työelämään liittyvistä mahdollisuuksista.

 

Vastaajien mielestä asuinympäristön turvallisuus, luonnon läheisyys ja sen arvostaminen sekä kunnan lapsi- ja perheystävällisyys ovat asioita, jotka ovat Soinissa mallillaan. Kiitosta saivat myös kaavoitus- ja rakennuslupapalvelut ja yrittäjille suunnatut palvelut. Kiitettävällä arvosanalla muistettiin myös hallintoa ja sosiaali- ja terveyspalveluja. Eniten kehitettävää vastaajat kokivat työelämän mahdollisuuksissa, asunto- ja tonttitarjonnassa sekä asuinpaikan houkuttelevuudessa. Kunnanjohtaja Rannanjärvi kertoo, että kuntalaiskyselyn avoimissa vastauksissa nousi esiin kuntalaisten halu lisätä viihtyisyyttä esimerkiksi katukuvan siistimisellä, teiden kunnossapidolla, liikuntapaikkojen ja reitistöjen kunnostamisella ja erilaisilla vapaa-ajan tapahtumilla.

Vastaajat näkivät, että tulevaisuudessa resursseja tulisi suunnatta elinkeinojen ja lapsille suunnattujen vapaa-ajan palvelujen kehittämiseen sekä kunnan vetovoimaisuuden vahvistamiseen. Avoimissa vastauksissa korostui huoli niin sote- kuin kauppapalveluidenkin säilymisestä. Vastauksia olivat jättäneet sekä tuulivoiman kannattajat että sen vastustajat ja molemmat toivat omia näkökulmiaan laajasti esille.

Johanna Rannanjärvi on tyytyväinen uuden kuntastrategian sisältöön. Hän haluaa nostaa esiin myös nuoremman polven kuntalaisten näkemykset, sillä vielä tällä hetkellä koulunpenkkiä kuluttavat nuoret ovat muutaman vuoden kuluttua he asuvat, työskentelevät ja vievät omalta osaltaan kuntaa eteenpäin.

Strategian toteutumisen yhtenä mittarina on Kuinka ylpeä olet Soinista -kyselyn tulokset. Nyt tehdyn asukaskyselyn viimeinen kysymys oli juuri tämä ja vastauksien keskiarvo 7,6.
– Tätä kysymystä tulemme myös jatkossa esittämään ja sen avulla arvioimaan kunnan kokonaisvaikutelman kehittymistä, vakuuttaa Johanna Rannajärvi.

Virpi Poikelin

MAINOS
Edellinen artikkeliHet harrastamaan! -hanke organisoi harrastetoimintaa lapsille
Seuraava artikkeliGeomatkailu ja kulttuurikohteet opintomatkan kohteina