-14.9 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Etelä-Pohjanmaan kokoontumisrajoitus kevenee

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Pohjanmaalla voimassa olevaa sisätilojen kokoontumisrajoitusta kevennettynä helmikuun loppuun. Myös aiempi päätös tilojen terveysturvallisesta käytöstä on voimassa helmikuun ajan.

Etelä-Pohjanmaalla koronaepidemiaan liittyvä terveydenhuollon kuormitus on edelleen korkea. Sairaanhoitopiiri on lausunnossaan arvioinut tartuntatautilakiin perustuvat alueelliset rajoitukset välttämättömiksi vielä helmikuun ajan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt tänään tartuntatautilain 58 §:n perusteella päätöksen, jolla jatketaan alueellista kokoontumisrajoitusta kevennettynä ajalle 19.-28.2.

MAINOS

Päätöksen mukaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella voidaan sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on enintään 75 % käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä. Ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia ei rajoiteta.

Tilojen käyttöä koskevan rajoituksen kohteina monet tilat ja toiminnot

Etelä-Pohjanmaalla on lisäksi voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös tilojen terveysturvallisesta käytöstä 28.2. saakka.

Päätöksen mukaan tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään, pitää tehdä kirjallinen suunnitelma. Suunnitelman täytyy olla tiloissa esillä siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.

Lisäksi tartuntatautilain 58 c pykälän mukaiset yleiset hygieniavaatimukset ovat voimassa koko maassa suoraan lain nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä.

Koronapassin käyttöä on rajoitettu asetuksella

Tartuntatautilain mukaan toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille pykälässä tarkemmin säädetyissä tiloissa.

Koronapassin käyttöä on kuitenkin rajoitettu valtioneuvoston asetuksella määräaikaisesti ajalla 30.12.-28.2. Tänä aikana koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Toiminnanharjoittajan tulee siis noudattaa voimassa olevaa rajoitusta. Asetus on voimassa koronaepidemian leviämisalueilla.

Toiminnanharjoittaja voi kuitenkin myös asetuksen voimassa ollessa edellyttää koronapassia asiakkailta ja osallistujilta. Tällöin koronapassin käyttö ei kuitenkaan vapauta rajoituksesta, vaan tilojen haltijan tai toiminnanharjoittajan tulee noudattaa voimassa olevia rajoituksia.

Lisätietoa koronapassista ja sen käytöstä sekä tilojen käyttöä koskevista rajoituksista löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät