1.6 C
Alajärvi
sunnuntai 25.2.2024
MAINOS

Etätyöstä ja paikkariippumattomasta työstä tehdään totta

Pelkät seinät eivät tee etätyöpisteestä toimivaa tai houkuttelevaa. Jotta etätyöstä saadaan pysyvä tapa tehdä töitä, tulee sen olla mielekästä sekä työntekijälle että työnantajalle.

Lisääntynyt etätyö ja tarve yhteisöllisille etätyötiloille on saanut tuekseen valtakunnallisen verkostohankkeen ”Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina”. Hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisia alueidenkehittämisen teemaverkostoja.

MAINOS

– Etätyötilojen ylläpitäjien ja kehittäjien tulee miettiä yhdessä, miten he voivat parhaiten palvella asiakkaitaan ja lisätä alueen elinvoimaa.  Kun paikkariippumaton työ yleistyy entistä enemmän, tulee suomalaisten yritysten ja kuntien pystyä vastaamaan kansainväliseen kilpailuun osaajista.  Mahdollisuus yhteisölliseen etätyötilaan kotikonttorin sijaan on yksi kilpailuetu, toteaa projektipäällikkö Heli Talvitie Leader Aisaparilta.

Etätyöpisteiden teemaverkoston tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava etätyöpisteiden verkosto, jotta etätyöntekijöiden on helppo löytää ne ja että etätyöpisteiden kesken syntyy yhteistyötä.

Etätyöpisteet ovat osa paikallista ja alueellista elinvoimaa, ne tuovat paikallisen osaamisen näkyväksi ja toimivat osaamisen jakamisen ja kehittämisen paikkoina. Etätyöpiste voi olla myös kasvualusta uudelle elinkeinotoiminnalle.

– Etätyön ja paikkariippumattoman työn mahdollistaminen on luonteva osa alueemme kuntien yhteisen digistrategian tavoitteita ja valtakunnallisessa verkostossa mukana olemisella varmistamme, että saamme parhaat vinkit ja tuen koko maassa tapahtuvista etätyön kehitysaskelista, kehittämisjohtaja Petri Jylhä Kaustisen seutukunnasta kertoo.

Teemaverkoston tavoitteena on, että etätyöpisteiden kehittäjillä ja aluekehittäjillä on käytössään parhaimmat työvälineet ja tieto tarjota hyvä työpäiväkokemus etätyöntekijöille ja työnantajille. Paremmat puitteet monipaikkaiseen työhön auttavat suomalaisia työntekijöitä jaksamaan paremmin ja työnantajia vastaamaan työelämän muutoksiin.

Etätyöpisteiden kehittämistä mallinnetaan hankkeessa mukana olevilla paikkakunnilla ja tiedot jaetaan valtakunnallisesti kaikille etätyöpisteiden kehittämisestä kiinnostuneille.  Hankkeen tavoitteena on synnyttää myös uusia hankkeita paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti etätyön kehittämiseksi.

Etätyöpisteiden verkostohankkeessa autetaan etätyöpisteitä huomioimaan, myös miten ne voivat auttaa asiakkaitansa etätyöntekemisessä ja osaamisen kehittämisessä.  Etätyöpiste voi olla myös paikallinen tukikohta etäopiskelulle.

– Etätyön merkitys kasvaa koko ajan, ja toisaalta tietotyö asettaa uusia vaatimuksia työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. Me haluamme, että etätyöntekijän ura on antoisa niin ammatillisesti kuin osana elämääkin. Aiommekin seuraavien vuosien aikana yhdessä kartoittaa parhaita, yhteisöllisiä sekä antoisia tapoja tehdä töitä muuttuvilla työmarkkinoilla, sanoo TKI-koordinaattori Leena Toivanen Centria-ammattikorkeakoululta.

– Koronan myötä hybridi- ja etäopiskelu ovat lisääntyneet. Etätyöpiste voi toimia myös etäopiskelijan tärkeänä tukena ja turvana. Hankkeessa onkin tarkoitus kokeilla ja mallintaa etätyöpisteiden ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että etätyöpisteillä olisi tiedossa ne toimet, joille he voivat palvella parhaiten myös etäopiskelijoita. Näin etätyöpisteet vastaavat omalta osaltaan jatkuvan oppimisen haasteisiin, huomauttaa korkeakouluasiamies Marjo Vistiaho Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Hanke tuottaa tietoa kaikille etätyöpisteiden kehittäjille tukimateriaalia ja sparrausta. Verkostokumppaneiden kanssa hankkeessa kokeillaan ja mallinnetaan uusia toimintamalleja ja palveluita etätyöpisteille. Hankkeen verkostokumppaniksi voi hakea mukaan elokuuhun 2022 saakka. Hankkeen tuloksia ja ajankohtaisia asioita tullaan kokoamaan sivulle www.etatyotilat.fi – sivustolle.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät