0.6 C
Alajärvi
perjantai 23.2.2024
MAINOS

Moision kulttuuriperinnerahaston sääntöjä täsmennettiin Alajärvellä

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan täsmentää vuosi sitten perustetun Pentti Moision kulttuuriperinnerahaston sääntöjä.

Sääntöjen 2-kohdan mukaan rahaston varoja voidaan käyttää Nelimarkka-museon ja sen osana olevan Nelimarkka-residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssi toiminnan edistämiseen, Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen sekä perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella.

MAINOS

Nyt tähän sääntökohtaan lisättiin lause, jonka mukaan avustusta ei voida myöntää yksityishenkilön omistuksessa olevan kiinteistön, rakennuksen, laitteen tms. kohteen rahoittamiseksi, ellei kyse ole hankkeesta, johon avustusta haetaan omarahoitusosuuden rahoittamiseksi.

Kaupunginhallitus oli valinnut säätiön valmisteluryhmään valtuustokaudeksi luottamushenkilöistä Kauko Ukonmäen, Kuisma Kujalan, Jari Mäenpään, Jukka Joensuun ja Antti-Kalle Levijoen sekä viranhaltijoista sivistystoimenjohtaja Esa Kauniston ja hallintojohtaja Nina Pärssisen.

Valtuutettu Raimo Vistbacka tiedusteli asian käsittelyn yhteydessä, paljonko säätiöllä on varoja ja onko ne sijoitettu järkevästi. Hän kysyi edelleen työryhmän suuresta koosta ja tiedusteli, maksetaanko kokous- ja matkapalkkiot kaupungin vai säätiön varoista.

Hallintojohtaja Nina Pärssinen kertoi, että rahastossa oli perustettaessa 650000 euroa, josta viime vuonna jaettiin kymmenen prosenttia. Varat on käytettävä viimeistään vuonna 2032.

Viime vuonna valmisteluryhmässä oli kolme henkilöä, mutta sen kokoa kasvatettiin, koska sen tarkoitus on antaa valmistelijalle paikallistuntemusta hakijoiden esittämistä kohteista. Palkkioita ei viime vuoden kokouksesta pyydetty ja myös tänä vuonna kokoukset tulevat olemaan Teamsissa, joten ainakaan matkakuluja ei tule.

Talousjohtaja Tapani Kotanen totesi varoista, että kaupunginhallitus on varannut oikeuden antaa ohjeet niiden sijoittamiseksi. Sijoittaminen on haastavaa, jotta varat vähintään säilyisivät ja mielellään myös kasvaisivat.

Hyvinvointialueelle selvitys

Valtuusto päätti antaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista, siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Samalla varattiin oikeus täydentää annettua selvitystä ja valtuuttaa kaupunginhallitus tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset selvityksiin.

Asiaa valtuutetuille taustoittanut kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kertoi, että vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialue vuokraa toimitilat kunnilta, esimerkiksi terveyskeskuksen kolmen vuoden ajaksi ja lisäksi sillä on mahdollisuus yhteen optiovuoteen. Irtaimisto siirtyy hyvinvointialueelle tämän hetken tiedon mukaan ilman korvausta, mutta samoin sille siirtyy henkilöstön mukana myös esim. lomapalkkavelka.

Valtuutettu Jukka Joensuu muistutti, että vuokranmäärityksen tulee olla kunnossa huomioiden esimerkiksi terveyskeskuksen viime vuosina noussut tasearvo.

Terho Mäkelä tiedusteli, paljonko osa-aikaisilla tulee olla työskentelyä sotepuolelle, että nämä siirtyvät hyvinvointialueelle? Hän totesi edelleen, että kolmen vuoden kuluttua vuokranmääritys on mielenkiintoinen asia, sillä vuokrakulut tulevat olemaan hyvinvointialueelle iso kustannus.

Koivunen selvitti, että seuraavan kolmen vuoden aikana vuokran tulee kattaa kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Sen jälkeen vuokrakulut aiheuttavat varmasti paineita hyvinvointialueen tilaratkaisuille.

Henkilöstöpäällikkö Maarit Fräntilä selvitti, että hyvinvointialueelle siirtyvän työntekijän tulee tehdä sille työtä vähintään 50 prosenttia. Ravitsemus- ja puhtaanapitopuolella tulee rajanvetoja, sillä moni tekee työtä osin myös esimerkiksi koulupuolelle.

Pentti Joensuu muistutti, että lopullisen päätöksen sääntökirjasta tekee valtuusto, mutta totesi päätösesityksen kattavan tämän asian riittävällä tavalla.

Valtuusto päätti, että kaupunki myy Hannu Linnanmäki Oy:lle kuljetusliikkeensä ajoneuvojen pysäköintiin ja säilytykseen 5310 neliön suuruisen määräalan Hepokatti-nimisestä tilasta 5660 euron kauppahinnalla.

Edelleen päätettiin myydä yhteensä 6413 neliön suuruisen määräalan Hepokatti- ja Kuopionmaa -nimisistä tiloista 6413 euron kauppahinnalla Tmi J. Rullpakka Servicelle maanrakennusyrityksen koneiden ja laitteiden pysäköintiin ja säilytykseen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät