1.1 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Etelä-Pohjanmaalla kuntatyöntekijöistä eläköityy 34 prosenttia 10 vuodessa 

Kevan vuosittainen eläköitymisennuste on julkaistu. Etelä-Pohjanmaalla kunta-alan henkilöstöstä jää eläkkeelle joka kolmas seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Julkisen alan työntekijöistä kunta-alalla vanhuuseläkkeelle siirtyy seuraavien kymmenen vuoden aikana arviolta noin 23 prosenttia nykyhenkilöstöstä, valtiolla noin 27 ja kirkolla noin 30 prosenttia.

MAINOS

Työkyvyttömyyseläkkeissä vastaavat luvut ovat kunta-alalla 10 prosenttia, valtiolla 7 ja kirkolla 9 prosenttia. Kaiken kaikkiaan kunta-alalta on siis siirtymässä eläkkeelle kymmenen vuoden kuluessa 33 prosenttia nykyisistä työntekijöistä, valtiolta 35 prosenttia ja kirkolta 39 prosenttia.

– Seuraavien kymmenen vuoden aikana eläköitymistahti on kiivas julkisella alalla. Tämä haastaa työnantajat pohtimaan työjärjestelyitä ja miettimään, miten lähtijöiden tilalle pystytään houkuttelemaan uusia osaajia erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella. Tilastojen valossa näyttää siltä, että esimerkiksi lähihoitajilla on nyt vara valita, missä he haluavat työskennellä, sanoo eläkejohtaja Eija Korhonen.

Kunta-alalla eläköidytään eniten hoito- ja opetusammateista

Kunta-alan tuore ennuste kertoo, että suurin osa tulevien vuosien eläkkeelle jäävästä henkilöjoukosta muodostuu suurimmista ammattiryhmistä, kuten hoitaja- ja opettaja-ammateista.

Koko maan tasolla suhteellisesti eniten eläköityviä arvioidaan olevan mm. hierojien, ylihoitajien, kotipalvelutyöntekijöiden, ammattikorkeakoulujen yliopettajien ja mielenterveyshoitajien ammateissa. Pienintä eläköityminen on mm. ensihoitajien, nuoriso-ohjaajien ja erikoislääkärien ammattiryhmissä. 

Etelä-Pohjanmaalla kunta-alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle arviolta 34 prosenttia eli noin 7000 henkilöä seuraavan 10 vuoden aikana. Koko maata verrattaessa kunta-alan eläköityminen on Etelä-Pohjanmaalla maan keskitasoa. Voimakkainta eläköityminen on Pohjois- ja Itä-Suomessa, pienintä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. 

Suurimpia ammattiryhmiä tarkasteltaessa Etelä-Pohjanmaalla eläköityy esimerkiksi lähihoitajista 34 prosenttia, peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajista 31 ja sairaanhoitajista 24 prosenttia seuraavien kymmenen vuoden kuluessa.

Eläköitymisennuste laskettu ensimmäistä kertaa kirkon työntekijöille

Keva on laatinut vuosittain ennusteen kunta-alan ja valtion työntekijöiden eläköitymisestä. Nyt ennuste on laskettu myös kirkon työntekijöille. Sen mukaan kirkon vajaasta 14000 vakuutetusta koko maassa noin 39 prosenttia eli noin 5400 henkilöä on siirtymässä eläkkeelle seuraavien 10 vuoden aikana. Lähivuosina eläkkeelle siirtyy noin 550 henkilöä vuodessa.

Kirkon alalla ammattiryhmien välillä on eroja lähivuosien arvioidussa eläköitymisessä. Voimakkainta eläköityminen on mm. toimistotyön esimiesten, hallintojohtajien ja laskentatoimen asiantuntijoiden ammateissa, joissa yli puolet nykyisistä työntekijöistä on jäämässä eläkkeelle kymmenen vuoden kuluessa.

Pienintä eläköityminen taas on mm. musiikin opettajien, tiedottajien ja lastenkerhojen ohjaajien ammattiryhmissä, joissa alle kolmasosa nykyvakuutetuista jää kymmenen vuoden sisään eläkkeelle. Pappien ja diakonien ammattiryhmissä eläköityminen on keskitasoa.

Alueellisesti kirkon työntekijöiden eläköitymisen arvioidaan olevan voimakkainta Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien alueella, pienintä Helsingin ja Espoon hiippakuntien alueella.

– Ennuste heijastelee työntekijöiden ikä- ja ammattirakennetta. Kirkon vakuutetut ovat keskimäärin iäkkäämpiä kuin kunta-alan tai valtion vakuutetut, ja tämä näkyy paitsi vanhuus-, myös työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa, toteaa tilastoanalyytikko Petra Sohlman

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät