-0.3 C
Alajärvi
lauantai 02.3.2024
MAINOS

Alajärven uusien nuorisotilojen kalustehankintoihin rahaa

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan, että Alajärven kaupungin vuoden 2022 talousarvioon varataan 45000 euron määräraha uusien nuorisotilojen kalustehankintoihin.

Päätöksen taustalla on se, että Alajärven entisen matkahuollon tiloja ollaan muuttamassa nuorisotiloiksi. Nuorisotoimen talousarviossa 2022 ei kuitenkaan ole varattu kalustemäärärahaa uusiin tiloihin.

MAINOS

Nykyisen Nuorisovintin kalusteet ovat loppuun käytettyjä, alkujaankin siirretty tiloihin muista yksiköistä käytettyinä. Nuorisovintin haju- ja sisäilmaongelmien vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista siirtää vanhoja kalusteita uusiin tiloihin. Käyttökelpoisia kovapintaisia tavaroita ja pelejä siirretään uusiin tiloihin otsonoinnin jälkeen. Biljardipöytään vaihdetaan verka. Säilytyskalusteet nuorisovintillä on kiinteitä kalusteita.

Uusien irtokalusteiden hankinta sisältää oleskelualueen pöytäryhmät, istuinalueet ikkunoiden viereen, sohvaryhmät sekä rahit. Suunnittelija Jyrki Tuomiston mukaan ikkunoiden eteen tulevat istuin-/säilytyskalusteiden tulee olla irtokalusteita, sillä ikkunalasit eivät täytä turvalasivaatimuksia ja irtokalusteilla tilan muunneltavuus helpottuu. Pelialueelle on suunniteltu sohvaryhmiä.

Nuorisovintin tv- ja äänentoistovälineiden hankintaa on viivytetty odoteltaessa uusiin tiloihin siirtymistä. Laitteissa on jo käyttöongelmia ja ne ovat tekniikaltaan vanhentuneita.

Jotta nuorille tarkoitettu tila saadaan mahdollisimman suureksi, on tilasuunnitelmasta jätetty pois toimistotilat. Siirreltävä, äänieristetty neuvottelutila on neljälle henkilölle. Neuvottelutilaa tarvitaan tilanteissa, joissa nuorta joudutaan puhuttamaan tai nuoren kotiin otetaan yhteyttä, esimerkiksi päihtymisilmoituksissa.

Terassikalusteille esitetään rahaa vuoden 2023 talousarvioon. Varasto- ja keittiötilat kalustetaan teknisen toimen investointirahalla.

Valtuustolle saatettiin tiedoksi Lappajärven kunnanvaltuuston päätös, jolla Alajärven sivistyslautakuntaan valittiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella Lappajärven kunnan varsinaiseksi jäseneksi Tuija Viinamäki ja varalle Vesa Luoma.

Hyväksyttiin hallintosäännön muuttaminen. Hallintosääntö on kaupungin hallinnon ja toiminnan sekä toimielinten kokousmenettelyjen keskeinen ohjausväline. Hallintosääntöön muutostarpeita aiheuttivat muun muassa valtuuston päätös koskien taloushallinnon organisointia sekä päätös ympäristösuojelusihteerin viran perustamisesta, lomatoimen siirtyminen Kurikan kaupungin alaisuuteen 1.1. alkaen, pöytäkirjojen ja asiakirjojen sähköisen allekirjoittamisen mahdollistaminen ja henkilöstöjaoston esitys hallintosäännön liitteen kelpoisuusvaatimusten saattamisesta ajan tasalle.

Kokouksen lopussa valtuutetuille kerrottiin mm. hyvinvointialueen valmisteluun liittyvistä asioista. Alueille jää ensi vuoden alussa johtoryhmä ja sektorijohtajat, mutta ei perusturvajohtajaa.

Valtuustolle annettiin tiedoksi hallinto-oikeuden päätös, jolla se kumosi valtuuston taannoisen päätöksen perusturvajohtajan valinnasta. Perusteluna oli se, että valinta oli tasa-arolain vastainen, koska virkaan valittiin vähemmän ansioitunut toista sukupuolta oleva henkilö.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät