Vimpelin viime vuoden tilinpäätös liki miljoonan plussalla

Mainos[adrotate banner="3"]

Vimpelin kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2021 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta, ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi. Vuoden 2021 tilikauden tulos on 971742,04 euroa ylijäämäinen.

Tilikaudelle 2021 kirjattiin verotuloja 1860520,37 euroa, joka on 712944 euroa edellisvuotta enemmän.

MAINOS

Käyttötalouden valtionosuuksia kirjattiin 9446945 euroa, joka on 161277 euroa edellisvuotta enemmän. Kunta sai hakemuksestaan harkinnanvaraista valtionosuutta 510000 euroa.

Kunnan lainakanta oli vuoden lopussa 4038 euroa per asukas. Konsernin lainakanta oli 6457 euroa per asukas.

Investointien toteutuma oli 1342025,93 euroa / netto. Vuoden 2021 merkittävin investointi oli intervalliosaston peruskorjauksen/laajennuksen II vaiheen loppuunsaattaminen.

Vimpelin kunnan talous siis vahvistui edelleen vuonna 2021. Merkittävin syy tähän oli verotulojen ennakolta suurempi kasvu sekä kunnan saama harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Taseessa muina velkoina ollutta liittymismaksuvelkaa tuloutettiin tulokseen 184998,80 euroa.

Tilikauden tulos poistojen jälkeen oli 971742,04 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksen taseessa oli 165830,07 euron alijäämä, joka nyt vuoden 2021 hyvästä tuloksesta saatiin katettua.

Toimintakulut kasvoivat vuonna 2021. Merkittävin lisäys johtui palvelujen ostojen kasvusta, joka oli 679429,24 euroa vuotta 2020 enemmän. Vuoden 2020 palvelujen ostoissa näkyi toiminnan supistuminen pandemian johdosta erityisesti sivistyspalveluissa, joka nyt palautui normaalille tasolle.

Sisäilmaongelmista johtuen väistötilat ja käyttötalousosasta kirjattavat korjaustoimenpiteet kasvattivat toimintakuluja. Toimintakate vuonna 2021 oli -18249794,68 euroa, kun se vuonna 2020 oli -17182793,29 euroa. Toimintakate 2021 oli kuitenkin pienempi kuin vielä vuonna 2019.

Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymä yhtiöitettiin osakassopimuksen mukaisesti JärviS-Energia Oy:ksi; Vimpelin omistusosuus on edelleen 33,33 prosenttia. Asunto Oy Kotipihan purkaminen selvitysmenettelyn kautta käynnistettiin v. 2021. Kunta omistaa yhtiön kokonaan.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliAlajärven uusien nuorisotilojen kalustehankintoihin rahaa
Seuraava artikkeliPaavolan koulun Pikkuyrittäjät toteuttivat hienon messupäivän!