-5.8 C
Alajärvi
tiistai 16.4.2024
MAINOS

Vimpeli haluaa kasvun tielle

Vimpelin kunnan strategia vuosille 2022–2025 paaluttaa monta uutta askelmerkkiä tulevaisuuden varalle. Kunta haluaa taklata väestön vähenemisen, alhaisen syntyvyyden ja pulan osaavasta työvoimasta.

Vimpelissä ei ole haluttu lähteä järkevän kutistumisen tielle vaan kunta tavoittelee lisää asukkaita, työvoimaa ja verotuloja. Kunta jatkaa talouden tasapainottamista, tavoittelee taseeseensa noin neljän miljoonan euron ylijäämäpuskuria ja sitoutuu muiden muassa avoimeen ja vastuulliseen päätöksentekoon.

MAINOS

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli kertoo, että strategiatyöhön tartuttiin viime elokuussa pidetyssä valtuustoseminaarissa, jossa muiden muassa esiteltiin olosuhdeanalyysi eli missä ollaan nyt ja mihin suuntaan halutaan edetä.

Strategiatyöhön otettiin mukaan kuntalaisia, kuten esimerkiksi ikäihmisiä ja yrittäjiä. Työtä lähdettiin viemään eteenpäin eri teemojen mukaan jaetuissa työryhmissä, jotka kokoontuivat useasti. Valmistelutyön edetessä kuntalaisille varattiin mahdollisuus kommentoida strategiaan liittyviä asioita.

 – Strategiaa on rakennettu järjestelmällisesti ja on myös haluttu, että mahdollisimman moni on sitoutunut strategiatyöhön, toteaa Leijonanmieli.

Uusia tuulia

Kunnanvaltuuston hyväksymässä uudessa strategiassaan Vimpelin kunnan arvoiksi on listattu avoimuus, yhteisöllisyys, sitoutuneisuus ja positiivisuus. Kunnan infrastruktuuri palvelee sekä asukkaita että elinkeinoelämää.

Hybridikeskus rakennetaan yhteiskoulun välittömään läheisyyteen. Vimpelin Vuokratalot laatii strategian, jolla lisätään perheasuntojen ja opiskelija-asuntojen määrää. Kunta myös selvittää mahdollisuuksia tuulivoimarakentamiseen verotulopohjan kasvattamiseksi.

Kunnan strategisiin tavoitteisiin on kirjattu muiden muassa se, että Vimpelissä jokainen kuntalainen on samanarvoinen. Kuntaa kehitetään kaikille ja kehitystyön lähtökohtana on kuntalaisten kuunteleminen. Kuntaan valitaan oma vanhusneuvosto ja myös nuorisovaltuuston roolia kasvatetaan.

Lakeaharjun alueen, kantatie 68:n, Rannilanmäen ja keskustan palveluliikkeiden strategista kehittämistä jatketaan. Kehitystyön tueksi perustetaan työryhmiä. Strategian teemoihin kuuluu myös tarjota monipuolisia kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita ja esimerkiksi lapsille suunnattuja liikuntaleikkikouluja seurojen ja yhdistysten järjestämänä.

Uusi strategia tuo mukanaan myös muita uusia tapoja toimia. Kunta perustaa uuden vastaanotto- ja kotouttamistiimin, joka suorittaa jokaisen kuntaan muuttavan osalta alkukartoituksen ja ohjauksen.

Nämä käsittävät esimerkiksi osaamisen ja harrastukset. Tiimi vinkkaa muuttajalle esimerkiksi yhdistyksistä tai jonkin harrastuksen parissa toimivista ihmisistä. Tätä kautta uusi vimpeliläinen oppii tuntemaan paikallisia ihmisiä.

Samoin perustetaan tulevaisuuden ja mahdollisuuksien toimikunta, jonka tehtävänä on uusien mahdollisuuksien ja rahoitusmallien etsiminen, menestyksen edistäminen, ongelmien ratkaiseminen sekä esimerkiksi tiestöön liittyvä strateginen lobbaus. Toimikunta esittää tulevaisuuden kehittämiseen liittyviä ratkaisumalleja lautakunnille, kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät