-16.6 C
Alajärvi
tiistai 05.12.2023
MAINOS
MAINOS

Alajärven valtuusto yksimielisellä päällä

Virpi Poikelin

Maanantai-iltana kokoontunut Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi muiden muassa Alajärven kaupungin strategian vuosille 2022–2025, Järvi-Pohjanmaan perusturvan viime vuotta koskevat talousarviomuutokset sekä Kraatterijärven Geoparkin toiminnan vakiinnuttamista ja Alajärven rahoitusosuutta koskevat pykäläkohdat.

MAINOS

Kokouksen aluksi oli muistamisia. Ensin kukitettiin alkuvuodesta pyöreitä vuosia täyttäneet valtuutetut Kauko Ukonmäki ja Sampo Latvala. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi viime itsenäisyyspäivänä kunniamerkkejä. Ne annettiin kokouksen aluksi Juha Hauta-aholle, Jarmo Hänniselle, Antti Joensuulle, Merja-Liisa Myllykankaalle, Tuomo Paavolalle ja Leena Uusitalolle.

Talousesitykset hyväksyttiin

Järvi-Pohjanmaan perusturvan viime vuoden talousarvio ylittyi lautakunnan osalta 889 368 euroa ja Alajärven kaupungin osalta 334 320 euroa. Lautakuntatasolla terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut ylittivät muutetun talousarvion. Sen sijaan hoito- ja hoivapalvelut alittivat muutetun talousarvion valtuustoon sitovalla tavalla. Covid-19 epidemian aiheuttamiin kustannuksiin lautakunta sai viime vuoden tammi-elokuussa avustusta 1 110.233 euroa, josta Alajärven osuus oli 641 492 euroa. Terveyspalveluiden palvelukokonaisuudessa erikoissairaanhoidon ylitys oli 527 059, suun terveydenhuollon 133 946 ja kuntoutuksen 29 600 euroa. Koronapandemia ja laboratoriokustannusten kasvu ovat vaikuttaneet kustannusten kasvuun. Jukka-Pekka Matintupa (sd.) totesi ylitysten vaikuttavan varsin kohtuullisilta. Hän kaipasi tilinpäätökseen yhtä lisäsaraketta, josta voitaisiin todeta se, miten talousarvion tekemisessä on onnistuttu.

Alajärvi vakiinnuttaa osaltaan Kraatterijärven Geoparkin toimintaa, kun valtuusto hyväksyi toimintabudjetin ensi vuodelle. Alajärven osuus on 24 prosenttia kuluista eli 19 800. Lappajärvi ja Vimpeli ovat mukana samansuuruisella panostuksella. Jukka Joensuun (kok.) mielestä on hyvä, että valtuusto myöntää rahoitusta yhdeksi vuodeksi. Myöhemmin valtuusto joutuu ottamaan kantaa hankerahoitukseen ja neljään seuraavaan vuoteen.

– Kraatterijärvi Geopark sidotaan entistä enemmän Lappajärven kuntaan. Tarvitaan kriittisyyttä päätöksentekoon ja huomioidaan uhat ja mahdollisuudet.

Strategia ja aloitteet puhuttivat

Valtuusto näytti vihreää valoa kaupungin strategialle, joka kattaa kuluvan vuoden lisäksi myös kolme seuraavaa vuotta. Alajärvi haluaa olla elävä aluekeskus, jossa järjestetään kaupunkilaisten hyvinvointia edistävät palvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Strategiassa kaupungin arvoiksi on nostettu yhteisöllisyys, turvallisuus, avoimuus, vastuullisuus ja yrittäjämyönteisyys. Pentti Joensuu (kok.) poimi esiin kohdan. jossa strategiaan kirjattujen toimien vastuunkantajina ovat pääosin kaupungin organisaatiot.

– Näkyy myös olevan Jami ja JPYP. JPYP:n toiminnasta luottamushenkilöillä on kohtuullisen vähän tietoa. Jos se haluaa ohjata tai seurata, niin voisi tulla vähintään kerran valtuustokaudessa kertomaan asioista. Ei voi olla vastuutahona, jos ei ole yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen piti Joensuun huomiota hyvänä. JPYP:n toimintaa uudistettiin viime vuonna ja Koivusen mukaan on tarkoitus, että JPYP:n edustajat tulisivat kuulemaan luottamushenkilöitä.

Valtuustoaloitteiden ja valtuustolle tiedotettavat asiat -pykälässä käytiin lähetekeskustelu Alajärven terveyskeskukseen esitetystä dialyysihoidosta, jota perusturvalautakunta ei puoltanut. Yli puoluerajojen oltiin sitä mieltä, että asiaa pitää viedä eteenpäin, varsinkin kun sairaanhoitopiirin suunnalta asialle on näytetty vihreää valoa. Asia on ollut Alajärvellä tapetilla jo vuosia. Aino Kanervikkoaho-Kataja (kd.) ihmetteli päätöksenteon hitautta. Sari Palmu (kesk.) kiteytti asian, että toiminta pitää saada Alajärvelle.

– Jos ei nyt saada, ei saada ikinä. Dialyysipiste vahvistaisi Alajärven asemaa hyvinvointialueella.

Perusturvalautakunta oli aikaisemmin huhtikuussa torpannut kristillisdemokraattien ja kokoomuksen tekemän valtuustoaloitteen dialyysipisteen perustamisesta Alajärven terveyskeskukseen. Lautakunnan mukaan dialyysipisteen perustaminen vaatisi oman tilan ja munuaispotilaiden hoitoon erikoistunutta henkilökuntaa. Lautakunta katsoo, että hoitohuoneen saaminen dialyysikäyttöön olisi pois muusta toiminnasta: perusturvalla on ajoittain ongelmia saada kaikki halutut toiminnot mahtumaan Alajärven terveyskeskukseen. Terveyskeskuksella ei ole myöskään munuaisten vajaatoiminnan hoitoon perehtynyttä henkilökuntaa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät