1 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

Alajärvi haluaa tarjota monenlaisia mahdollisuuksia

Alajärven kaupunginvaltuuston hyväksymä, vuodet 2022–2025 kattava strategia tähtää siihen, että kaupungin elinvoimaa edistetään ja asukkaille järjestettäviä palveluita turvataan.

Uusi strategia ohjaa hallintokuntien omaa taloussuunnittelua ja toiminnan suunnittelua. Hallintokuntien omat tavoitteet tukevat varsinaisen strategian tavoitteiden saavuttamista.

MAINOS

Strategiatyötä on pohjustettu jo vuoden 2020 syksyllä keräämällä ennakkoaineistoa. Aikaa on käytetty paljon taustamateriaalin tutkimiseen ja keräämiseen. Kaupungin johtoryhmä on ollut vahvasti mukana valmistelutyössä.

Hallintokuntien omat johtoryhmät ja henkilöstö ovat vieneet asioita eteenpäin omissa palavereissaan.

Valmisteltutyötä on tehty valtuustoseminaareissa. Myös eri poliittiset viiteryhmät ovat päässeet kommentoimaan asioita valtuustoseminaarien lisäksi. Asukkaat ja yritykset ovat voineet vastata asukaskyselyyn ja kertoa omia näkemyksiään.

Mahdollisuuksien Alajärvi

Alajärven uuden strategian ydintavoite on mahdollisuuksien Alajärvi, joka on myös elävä aluekeskus. Missiona on järjestää palvelut yhdessä eri toimijoiden kanssa hyvinvointia, kaupungin elinvoimaa ja kestävää kehitystä edistäen.

Strategisiin päämääriin kuuluvat yritystoiminnan, työllisyyden ja työvoiman saatavuuden edistäminen, kumppanuus ja osallistaminen, ympäristövastuullisuus sekä hyvinvoiva ja osaava kuntalainen.

– Strategisissa päämäärissä olemme käyneet läpi Suomen kuntakentän ja toimintaympäristön tämän hetken tilanne ja myös ennakoitu myös mitä kaikkia muutoksia tulee tapahtumaan – esimerkkinä hyvinvointialueiden perustaminen ja TE-keskusten palveluiden siirtyminen kunnille. Väestön ikärakenteen muutos koskettaa meitä, samoin syntyvyyden laskeminen ja työvoimapula, sanoo kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Hyvinvointialueiden aloittaessa kunnille jää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tehtävät. Kaupunki on kymmenen viime vuoden aikana panostanut infraan ja liikuntapaikat ovat kunnossa. Liikuntapaikkojen käyttöä halutaan tehostaa alajärveläisten ja myös lähikunnissa asuvien kesken. Tämä näkökulma liittyy myös strategian päämääriin liittyvään kumppanuuteen.

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen halutaan ottaa mukaan kaikki asukkaat, kolmas sektori, naapurikunnat, Järviseutu ja elinvoimaiset kylät muiden muassa tässä asiassa. Kumppanuus tulee myös kaikissa muissa mukaan.

Alajärven kaupunkikonserniin kuuluvalla Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelulla on tärkeä rooli yritystoimintaan, työllisyyteen ja työvoiman saatavuuden edistämiseen liittyvien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa – samoin kaupungin omalla toiminnalla.

Kaikkien strategisten päämäärien etenemistä seurataan vuosittain tai valtuustokausitasolla. Tehtävät toimenpiteet ja aikajänne, jossa asioiden etenemistä seurataan, on kirjattu strategiaan. Vastuuta tavoitteiden toteutumisen seurannassa on jaettu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, lautakuntien, JPYP:n ja Järviseudun ammatti-instituutin kesken.

– Näillä varmistetaan se, ettei strategia jää pelkiksi sanoiksi ja sananhelinäksi. Haluamme selkeästi mennä strategian avulla. Vaikka asiat on strategiaan kirjattu, tämä ei tarkoita sitä, että eikö voisi olla myös muita lisätavoitteita. Näin tulee tietyiltä osin käymäänkin, kun hallintokunnat ryhtyvät tekemään omia, vuoden 2023 taloussuunnitelmiaan ja kokoamaan tavoitteitaan.

Yhteistyössä, positiivisesti

Koivunen on tyytyväinen strategiatyön lopputulokseen. Varsinainen työ on vasta alkamassa, kun asioita jalkautetaan ja aletaan viemään käytäntöön ja eteenpäin. Työtä on tehty vahvasti osallistamisen kautta.

– Alajärvelle on saatu suhteellisen hyvä strategia saatu aikaiseksi yhteistyössä luottamushenkilöiden, hallinnon, kaupungin työntekijöiden, kaupunkilaisten ja sidosryhmien kesken.

Strategiatyötä varten tehtiin viime syksynä laaja-alainen kuntalaiskysely. Kyselyssä nousi esiin myös asioita, jotka saivat kaupungin hallinnossa työskenteleviä ja luottamushenkilöitä ajattelemaan uudella tavalla.

Kuntalaisten vastauksista saatiin myös vahvistusta sille, että jotkin valmistelutyö on menossa oikeaan suuntaan. Kyselyyn vastanneiden kaupunkilaisten mukaan kaupungin tulisi kehittää avoimuutta päätöksenteossa, lisätä koulutustarjontaa, huomioida ja kehittää sivukyliä ja elävöittää keskustaa.

Viihtyisyyttä voisi lisätä rakentamalla lasten liikennepuisto ja koirapuisto, lisäämällä kävely- ja pyöräteiden määrää sekä järjestämällä esimerkiksi matalan kynnyksen liikuntatapahtumia. Kaupunginjohtaja sanoo, että asioita tullaan viemään eteenpäin. Esimerkiksi koiraharrastuskentän ja koirapuiston rakentaminen alkaa kesällä.

Kaupunki pyrkii vastaamaan tulevien vuosien haasteisiin strategian kautta.

– En epäile hetkeäkään, etteikö siihen pystyisi. Täällä on edelleen hyvä asua, elää ja yrittää. Positiivisella otteella edetään, haasteet taklaten ja kaupunkia kehittäen.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät