Talouden epävarmuus painaa yritysten suhdanneodotuksia maakunnassa

238
Mainos[adrotate banner="3"]

Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat laskeneet sekä valtakunnallisesti että alueellisesti, kertoo pk-yritysbarometri. Heikentyneisiin näkymiin ovat vaikuttaneet Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä aiheutunut hintojen nousun kiihtyminen.

Lisäksi energiamarkkina on sekaisin eivätkä logistiikka- ja tuotantoketjut ole vielä elpyneet koronapandemian jäljiltä.

MAINOS

Pk-yritysbarometrin eteläpohjalaisista vastaajista 56 prosenttia sanoo, että Venäjän hyökkäys on vaikuttanut kielteisesti liiketoimintaan tai tuotantoon. Osuus on suurempi kuin koko maassa. Eniten sota on nostanut tuotantokustannuksia ja saman kehityksen otaksutaan jatkuvan.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueella suhdanneodotuksen saldoluku painuu miinukselle lukemaan -12.

– Kun vastauksia puretaan tarkemmin, havaitaan kuitenkin, että lähes puolet vastaajista uskoo suhdanteen säilyvän seuraavan vuoden aikana ennallaan, kertoo Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemi.

Niemen mukaan sama ilmiö näkyy myös vastaajien arvioissa henkilökunnan määrän kehittymisestä.

– 78 % vastaajista uskoo henkilökunnan määrän säilyvän ennallaan, Niemi kertoo.

Hänen mukaansa pohjalaisvastaajat viestivät myös henkilöstön koulutuksen ja kehitystoiminnan tärkeyden kasvaneen.

Vastaajien arvio liikevaihdon kehityksestä vajosi aavistuksen verran miinukselle. Kannattavuusarvio putosi reippaammin.

– Myös investointien määrän ennakoidaan tippuvan, mutta toisaalta yli puolet pohjalaisvastaajista uskoo oman yrityksensä investointien pysyvän tulevan vuoden aikana ennallaan.

Rahoituksen saatavuus säilynyt hyvänä

Pankkirahoitusta hakeneista alle viidesosa kertoi, että rahoituksen saatavuus edellytti Finnveran takausta.

–        Finnveran takaus on pk-barometrin mukaan erityisen tärkeä kasvuhakuisimmille yrityksille, mutta huolestuttavasti näiden yritysten osuus vähenee maakunnassamme vuosi vuodelta”, toteaa Finnveran aluepäällikkö Kari Hytönen.

–        Kokonaisuutena rahoituksen saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, ja se on kohtuullisen hyvällä tasolla. Erityisen tärkeää on huolehtia rahoituksen saatavuudesta niihin hankkeisiin, jotka vastaavat meneillään oleviin isoihin murroksiin, kuten energiamurrokseen ja globaalien hankintaketjujen uudelleen rakentamiseen, omistajanvaihdoksiin ja pk-yritysten kilpailukykyä turvaaviin investointeihin.

– Näissä Finnvera toimii aktiivisesti ja monipuolisesti takauksin, lainoin ja juniorilainoin, jotta hankkeet mahdollistuvat, sanoo Hytönen.

Pk-yritysbarometrin teettävät kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Valtakunnallisesti vastaajia oli 4829 ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alueelta 297.

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa