24.7 C
Alajärvi
maanantai 27.5.2024
MAINOS

Alajärven pinta matalalla – säännöstelypadon luukun vaihtamiseen varaudutaan

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen lokakuun vesitilannekatsaus kertoo, että Pohjalaismaakunnissa lokakuun sademäärät olivat noin 50-70 millimetriä, eli lähellä tavanomaisia lokakuun sademääriä.

Sateet nostivat jokien virtaamat tavanomaisia lokakuun virtaamia suuremmiksi 4.-6.10. sateiden jälkeen. Lokakuun puolivälin sateet nostivat edelleen jokien virtaamia.

MAINOS

Säännösteltyjen järvien pinnat olivat lokakuun lopulla pääosin lähellä lokakuun lopun tavanomaisia tasoja. Lapuanjoella Kuortaneenjärven pinta oli keskimääräisellä lokakuun lopun tasolla ja Hirvijärven tekojärven vedenpinta noin viisi senttiä tavanomaista lokakuun tasoa ylempänä.

Ähtävänjoella Lappajärven vedenpinta oli lokakuun lopulla lähellä tavoitevyöhykkeen ylärajaa. Alajärven pinta oli noin 10-15 senttiä tavanomaista alempana, koska Alajärvellä varaudutaan säännöstelypadon luukun vaihtamiseen marraskuussa.

Perhonjoella Patanan tekojärven pinta oli lokakuun lopulla yli puoli metriä tavanomaista alempana. Vissaveden ja Venetjärven tekojärvien pinta olivat lokakuussa lähellä tavanomaisia tasoja.

Vesimäärät vaihtelivat joissa lokakuun aikana. Tämä heijastui myös vedenlaadussa. Ravinnepitoisuudet olivat varsin korkeita etenkin kuun puolen välin suurten virtaamien aikoihin. Vaikka happamuushaittoja ei havaittu, on todennäköistä, että lokakuun virtaamahuipun ja tämän jälkeen happamuushaittoja esiintyi pienimmissä, mutta harvemmin seuratuissa rannikon joissa.

Lokakuun aikana pohjavedenpinnat ovat pääosin olleet lievässä nousussa. Valtakunnallisilla pohjaveden seuranta-asemilla pohjavedenkorkeudet ovat suurimmaksi osaksi ajankohdan keskiarvojen kohdalla. Pohjavesivarantojen täydentyminen jatkuu maan routaantumiseen saakka.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät