Jaakko Aninko elinvoimajohtajaksi Alajärvelle

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunginvaltuusto valitsi elinvoimajohtajan virkaan Jaakko Aningon ja varalle Maria Ahvenniemen.

Virkaan oli määräaikaan mennessä 17 hakijaa, joista kolme ei olut muodollisesti päteviä. Haastattelutyöryhmä haastatteli hakijoista neljä ja Aninko oli niin haastattelutyöryhmän kuin myös kaupunginhallituksen valinta.

MAINOS

Valtuusto hyväksyi sopimuksen Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi 1.1.2023 alkaen. Sopimus korvaa voimassa olevan Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen.

Valtuusto hyväksyi edelleen Ilmajoen kunnan uudeksi sopimusosapuoleksi 1.1.2023 alkaen edellyttäen, että Ilmajoki hyväksyy yhteistoimintasopimuksen.

Hyväksyttiin periaatesopimus Kraatterinjärven Geopark -yhdistyksen ja Alajärven kaupungin väliseksi toiminta- ja rahoitusmalliksi. Tarkoituksena on, että kunnat ylläpitävät erilaisia tutustumiskohteita, urheilu- ja kulttuurikohteita, virkistysalueita, retkeilyreittejä jne., jotka kaikki palvelevat Geoparkin tavoitteita.

Kaikissa kunnissa näiden kunnossapidosta, huollosta ja kehittämisestä vastaavat kuntien tekniset tai vapaa-aikatoimet. Sopimuksessa kunta sitoutuu jatkamaan tätä kunnan perustehtäväksi miellettyä toimintaa.

Ähtärinjärven Vasikkasaaren ranta-asemakaava hyväksyttiin. Kaava-alue sijoittuu Ähtärinjärven Vasikkasaareen Alajärven keskustasta noin 27 kilometriä kaakkoon ja Lehtimäen Suninsalmelta etelään noin 1,3 kilometriä. Kaava-alueen pinta-ala on 3,5 hehtaaria ja rantaviivaa 356 metriä. Alue sijoittuu Vasikkasaaren etelä- ja pohjoisosaan.

Hyväksyttiin Alajärven kaupungin hallintosääntö 1.1.2023 lukien. Hallintosääntöön muutostarpeita aiheuttavat muun muassa aikaisempi päätös koskien kaupungin organisaatiota 1.1.2023 lähtien ja yksittäiset selkiyttämistä vaativat kohdat.

Valtuutettu Jaana Koivukoski kysyi, kuka vastaa ostopalveluna toteutettavan sisäisen tarkastuksen hankinnasta ja määrittelee tarkastuskohteet, johon kaupunginjohtaja vastasi tehtävän kuuluvan kaupunginhallitukselle ja kertoi sisäisen tarkastuksen tulevan kyseeseen, jos esimerkiksi tilintarkastajien kautta nousee esille sisäistä tarkastusta vaativia asioita.

Keskusvaalilautakuntaan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi ja samalla varapuheenjohtajaksi valittiin Pirjo Kantokoski.

Asetettiin Alajärven nuorisovaltuuston toimikauden 2021–2022 loppuajalle jäsenet seuraavasti: Vilma Rullpakka, puheenjohtaja, Onni Tallbacka, varapuheenjohtaja, Ella Pesu, sihteeri sekä jäseniksi Lilja Lehtelä, Julia Juoperi, Ossi Ranta, Oona Maunuksela, Ricardo Lindeman, Kaapo Yli-Hemminki, Marianne Ketonen, Tony Lindeman. Nuorisovaltuuston edustajana kaupunginvaltuuston kokouksissa toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja Vilma Rullpakka.

Elämänlaaturahasto puhutti

Alajärven kaupunki on saanut vuonna 2001 miljoonan markan nimettömän lahjoituksen, josta sosiaalijohtaja on tehnyt esityksen Elämänlaaturahaston perustamisesta. Rahaston säännöt on laadittu yhdessä rahaston alkupääoman lahjoittajien kanssa, jotka ovat halunneet pysyä ehdottomasti nimettöminä.

Elämänlaaturahaston sääntöjä on päivitetty vuosien mittaan useampaan otteeseen kaupunginvaltuuston toimesta.

Elämänlaaturahaston voimassa olevien sääntöjen mukaan rahaston käytöstä päättää perusturvalautakunta. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan toiminta tulee lakkaamaan 31.12., kun voimaanpanolain mukaisesti ”Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1. päivänä tammikuuta 2023.”

Lahjoitus on alun perin annettu kaupungille ja rahaston tarkoituksena on parantaa alajärveläisten kehitysvammaisten elämänlaatua tukemalla opintoja, vapaa-ajan harrastuksia sekä virkistys- ja viriketoimintaa. Rahaston hallinta jää kaupungille myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen.

Rahaston sääntöjä tulee päivittää vastaamaan kaupungin organisaatiota 1.1.2023 alkaen. Rahaston tavoitteet huomioiden, rahaston hallinnointi sopii toiminnallisesti kaupungin organisaatiossa parhaiten elinvoiman toimialaan.

Kunnanvaltuusto käsitteli Elämänlaaturahaston sääntöjä kokouksessaan pitkään. Valtuutettu Terho Mäkelä muistutti, että rahat on tarkoitettu kehitysvammaisille, eikä niitä pidä jakaa muille. Hän harmitteli myös sitä, että pienetkin hakemukset on ollut tapana puolittaa, vaikka kyseessä olisi ollut asianmukainen hakemus.

Valtuutettu Kauko Ukonmäki oli samoilla linjoilla todeten rahaston puhuttaneen pitkään ja että testamentin tekijän tahtoa pitää kunnioittaa. Valtuutettu Sampo Latvala esitti, että kaupunki ei voi rahoittaa omia hankkeitaan rahaston kautta.

Vesa Koivunen vakuutti, että lahjoituksen antajan toiveet on pyritty ottaa huomioon, mutta että myös kaupunki voisi olla toiminnan järjestäjä silloin, kun kyse ei ole lakisääteisistä tehtävistä. Valtuutettu Sari Palmu piti avustussummien puolittamista ikävänä ja että jatkossa ajatus on ollut päästä pois puolittamisesta perusteltujen hakemusten osalta.

Valtuutettu Pentti Joensuu kannatti Sampo Latvalan esitystä, ettei rahoja käytettäisi kaupungin toimintaan. Myös valtuutettu Jukka Joensuu koki, että rahasto palvelee parhaiten kehitysvammaisia, kun avustukset menevät joko suoraan heille tai yhdistysten kautta. Myös valtuutettu Aino Kanervikkoaho-Kataja oli samalla linjalla Latvalan kanssa.

Valtuutettu Antti-Kalle Levijoki ymmärsi huolen asiasta mutta mietti, riittäisikö asian hoitamaan ponsi, jotta se jos kaupunki on muiden mukana järjestämässä jotain toimintaa, ei estäisi rahaston käyttämistä tarkoitukseen.

Asiasta suoritetussa äänestyksessä Latvalan esitys jäi vähemmistölle 10-22 ja päätökseen ei tullut lisäystä siitä, etteikö rahastosta avustettavan kehitysvammaisille suunnatun toiminnan järjestäjänä voisi olla myös kaupunki.

Valtuustoaloitteita kokouksessa ei kuultu, mutta Jukka Joensuu esitti toiveen, että hyvissä ajoin ennen hyvinvointialueen aloittamista kaikissa jäljelle jäävissä hallintokunnissa selvitettäisiin niiden henkilöiden yhteystiedot, joihin voi olla yhteydessä ongelmatapauksissa.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliPelkonen ja Ketola mitaleille toistovoimapunnerruksen SM-kisoissa
Seuraava artikkeliSoinin ensi vuoden budjetti laaditaan ylijäämäisenä