Soinin ensi vuoden budjetti laaditaan ylijäämäisenä

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnanhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025, jonka valtuustokäsittely on maanantaina 12.12. Kunnan tulos poistojen jälkeen on yli 800000 euroa ylijäämäinen, investoinnit pysyvät normaalitasolla.

Suunnitelmakaudella, vuoden 2023 jälkeen, taloustilanne heikkenee merkittävästi. Vuositulokset pysyvät kuitenkin ylijäämäisinä ja lainakanta ennallaan.

MAINOS

Vesi- ja jätevesimaksujen korotustarkistus palautettiin teknisen lautakunnan valmisteluun.

Kunnanhallitus valtuutti teknisen toimen kilpailuttamaan kunnan kiinteistöveroselvityksen. Esiselvityksen perusteella kunnassa on noin 100 prosenttia enemmän rakennuksia kuin rakennusrekisterissä.

Erotus on samaa suuruusluokkaa myös verrattaessa rakennusten kokonaisalaa verohallinnon rekistereihin. Esiselvityksen mukaan kunnalta jää saamatta, varovaisenkin arvion mukaan, 15–20 prosenttia vuosittaisia kiinteistöveroja.

Kunnan rantaosayleiskaavan muuttamisen yhteydessä kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Parviaisen kylän osayleiskaavan kumoamisprosessin aloittamista. Parviaisen nykyinen osayleiskaava on vuodelta 1986.

Koneurakointi Aki Sammalisto Oy:n rakentamisvelvoitteelle myönnettiin jatkoaika ensi vuoden loppuun, jolloin tuotantotilojen käyttöönottotarkastus tulee olla suoritettuna.

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan nuorisotyöntekijän tehtävään, samassa yhteydessä päätettiin vakinaistaa matkailu- ja viestintäkoordinaattorin tehtävä.

Poikkeamislupahakemuksia hyväksyttiin kaikkiaan 21 kappaletta, joista kaksi koski rakennuspaikan siirtoa, yksi lisärakennuksen rakentamista sekä vähäistä rakennusoikeuden ylittämistä, yksi koski vanhan mökin luvittamista ja loput 17 hakemusta Korkeamaan tuulivoimaloiden korkeutta ja sijoittumista.

Muissa asioissa valtuutettu Juha-Pekka Keisala kertoi hyvinvointialueen päätöksestä järjestöhakemusten hakemisesta. Valtuutettu Atte Apilasaho kertoi Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän lakkauttamisen vaiheesta, kuntayhtymä lakkaa 31.12. Lisäksi esiteltiin vanhustenviikon toimintapäivän palautekyselyn tuloksia sekä ateriapalveluita tuottavan In House-yhtiön perustamistilannetta.

MAINOS
Edellinen artikkeliJaakko Aninko elinvoimajohtajaksi Alajärvelle
Seuraava artikkeliJussi-Matti Hilli ehdolle eduskuntaan