-5.3 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Soinin kunta lähtee ylijäämäisellä budjetilla hyvinvointialueiden aikaan

Soinin kunnan ensi vuoden talousarvion vuosikate on aavistuksen yli 1300000 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat hieman yli 500000 euroa. Tulos poistojen jälkeen on hieman yli 800000 euroa ylijäämäinen.

Investointien määrä on hieman alle 420000 euroa. Rahoituslaskelmassa on arvioitu, että vanhoja lainoja lyhennetään noin 1,2 miljoonaa euroa ja uutta lainaa tarvitaan noin 500000 euroa. Luvuissa on huomioitu liikuntatoimen avustukset täysimääräisinä.

MAINOS

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan maanantaina.

Hyvinvointialueet aloittavat ensi vuoden alussa toimintansa, joten monet vastuut ja velvoitteet muuttuvat ja se näkyy vahvasti kuntien budjeteissa. Soinissa muutokset maltillisia ja hallittavissa, johtuen aikanaan tehdystä perusturvan kokonaisulkoistuksesta.

Sote-uudistus tuo kuitenkin taloudellisten muutosten lisäksi Soiniin myös toiminnallisia muutoksia. Suurin muutos tapahtuu ruokapalvelujen tuottamisessa. Kun soten ja sivistyksen ruoantuotanto ei voi jatkua ns. samasta kattilasta, on ratkaisuksi muodostunut hyvinvointialueen, Isojoen, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin yhteinen ruokapalveluja tuottava in-houseyhtiö.

Muutoksen toteutuminen itse toimintojen tasolla on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman kivuttomasti ja ”näkymättömästi”.

Muita oleellisia muutoksia Soinin kunnalle on nuorten työpajatoiminnan sekä etsivän nuorisotyön siirtyminen takaisin kunnan vastuulle. Näissä asioissa tehdään yhteistyötä Alavuden, Kuortaneen sekä Ähtärin kanssa, Alavuden kaupungin toimiessa isäntäkuntana.

Kunnan peruspalvelut toimivat laaditun budjetin myötä edelleen. Maksuton varhaiskasvatus ja koulun pienet ryhmäkoot säilytetään ja ensimmäisten tuulivoimaloiden valmistuminen tuo kuntaan lisää kiinteistöverotuloja.

Investoinneissa pidetään maltillista tasoa. Kokonaisinvestoinnit ovat noin 400000 euroa, kuten edellisenä vuonna, sisältäen Kotivaaran hissisaneerauksen, Yhtenäiskoulun pihaturvallisuuden parantamisen, aurinkopaneeleita ja automaatioparannusta, varavoimakoneen vesilaitokselle sekä jätevedenpuhdistamon saneerauksen jatkon.

Veroprosentit Soinissa ovat ennallaan poislukien laskennallinen tuloveroprosentti, eli 9,11. Kokonaisverotulot ovat lähes kolmanneksen edellistä vuotta pienemmät, eli 4,3 miljoonaa ja valtionosuudet laskevat noin 75 prosenttia 2,1 miljoonaan.

Toimintakulut pienenevät noin 65 prosenttia 5,1 miljoonaan euroon ja vuosikate näyttää 1323411 euron ylijäämää. Tulos on 811548 euroa ylijäämäinen. Tase näyttää 3,7 miljoonan ylijäämää. Lainakanta laskenut vuoden 2022 aikana 6,6 miljoonaan ja laskenee ensi vuonna 5,4 miljoonaan.

Suunnitelmavuosina 2023-2025 taseen ylijäämä kasvaa Soinissa suunnitelman mukaan5,8 miljoonaan ja vuosikatteet pysyvät positiivisena. Lainakanta pienenee ensi vuonna ja pysyy vuosina-24 ja -25 ennallaan. Investointien taso on 400000-500000 euroa vuodessa.

Taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä valtuutettu Juha-Pekka Keisala totesi alueellisen ja paikallisen työvoimapulan olevan haaste, jonka ratkaisemiseksi on edelleen etsittävä keinoja.

Muissa asioissa valtuusto hyväksyi Parviaisen osayleiskaavan kumoamisprosessin aloittamisen. Kumoamisen laajuus tarkentuu kaavoitusprosessin edetessä ja kumoamisesta päätetään erikseen. Kumoamisen tavoitteena on selkeyttää lupakäytäntöä, kumoamisen jälkeen alueella maankäyttöä ja rakentamista ohjaa kunnan rakennusjärjestys.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän purkamissopimusluonnos hyväksyttiin 1.1.2023 alkaen ja valtuutettiin kunnanhallitus tekemään sopimuksiin tarvittavat tarkennukset edellyttäen, että kaikki kuntayhtymän jäsenkunnat tekevät samansisältöisen päätöksen.

Syynä purkamiselle on se, että hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1. alkaen, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä niille. Hyvinvointialueen alkaessa tulee kuntayhtymästä tarpeeton.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät