Lappajärvelle ylijäämäinen talousarvio

512
Mainos[adrotate banner="3"]

Lappajärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan maanantai-iltana talousarvioesityksen, jonka toimintatuotoiksi on arvioitu 3889789 ja toimikuntakuluiksi -11165974 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu -7276185 euroa.

Verotuloiksi on varovaisuusperiaatteella arvioitu 5907000 euroa ja valtionosuuksiksi 3486700 euroa.

MAINOS

Korkokuluiksi on arvioitu 305000 euroa ja poistoiksi 1126392 euroa. Tilikauden ylijäämäksi on arvioitu 689873 euroa.

Merkittävin muutos vuoden 2023 budjetissa on sosiaali- ja terveystoimen palvelujen sekä pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle. Myös koulukuraattoripalvelut siirtyvät. Siirrot ovat vaikuttaneet toimintakuluihin mutta myös vero- ja valtionosuuksiin.

Eläkemenoperusteiset maksut poistuvat ja niiden tilalle tulee tasausmaksu, joka on jaettu hyvinvointialueille ja kunnille palkkojen suhteessa.

Taloussuunnitelmavuosien 2024 ja 2025 arviointi on erittäin haasteellista sekä vero- että valtionosuuksien osalta. Näitä tullaan tarkastelemaan uudelleen sen jälkeen, kun vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuvat.

Valtuusto hyväksyi myös vuoden 2022 talousarvioon muutokset, joiden mukaan terveyspalveluihin lisätään 120000 euroa, ikäihmisten palveluihin 200000 euroa ja sosiaalipalveluihin 80000 euroa. Koronasta aiheutuvia menoja on ollut edelleen vuonna 2022, mikä on lisännyt kustannuksia, samoin sosiaalitoimen menot ovat olleet arvioitua suuremmat.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa