24.3 C
Alajärvi
tiistai 28.5.2024
MAINOS
MAINOS

Tarja Kultavuorelle ja Markku Mäenpäälle kulttuuripalkinnot – Alajärven budjetti muutoksitta

Alajärven kaupungin talousarvion laadintaa ensi vuodelle on sävyttänyt, kuten muissakin kunnissa, hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen valmistelutyö ja muutokset kaupungin palvelutuotantoon sekä organisaation uudistaminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion maanantai-illan kokouksessaan. Ennen kokouksen alkua jaettiin vuoden 2022 kulttuuripalkinto Tarja Kultavuorelle ja Markku Mäenpäälle.

MAINOS

Palkinnon luovuttivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Juha Hauta-aho ja sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto. Palkintoja luovuttaessaan Hauta-aho kertoi, että kulttuuripalkinnot luovutetaan merkittäväksi katsotusta kulttuurityöstä.

Palkituista Tarja Kultavuori on pitkän linjan teatterintekijä niin esiintyjänä kuin käsikirjoittajanakin. Markku Mäenpää puolestaan on Järviradion perustaja. Vuonna 1987 perustettu radio on tänä päivänä niin kulttuurin kuin urheilunkin aktiivinen tiedottaja paitsi Alajärvellä, lähes koko Suomessa.

Budjetti läpi vain yhden äänestyksen jälkeen

Valtuusto hyväksyi ensi vuoden budjetin ja taloussuunnitelman varsin sopuisasti.

Kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 on edelleen tarkan taloudenpidon aikaa, koska tulevien vuosien tulojen ja menojen ennustaminen on tällä hetkellä epävarmaa.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen myötä Alajärven kaupungin budjetin toimintatuotot laskevat 42 miljoonasta reiluun 13 miljoonaan ja henkilöstökulut laskevat 45 miljoonasta 23 miljoonaan.

Tänä vuonna kaupungilla on yli tuhat työntekijää, ensi vuoden alusta enää vain 550. Isoin henkilöstöjoukko jää sivistystoimen alaisuuteen ja koska siellä palkkataso on vahva, ei pudotus henkilöstökukuissa ole yhtä suuri kuin henkilöstömäärässä.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen ja kaupungin aikaisemmin järjestämisen palvelujen ja henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle näkyy myös muun muassa palvelujen ostomäärissä.

Vastaavasti pudotusta on myös verotuloissa ja valtionosuuksissa. Verotuloiksi arvioidaan 18,2 miljoonaa ja valtionosuuksiksi 14,9 miljoonaa. Verotuloissa vähennys on yli 12 miljoonaa ja valtionosuuksissa yli 24 miljoonaa, mutta silti ensi vuoden budjettiesityksen vuosikate on paremmalla puolella näyttäen 7,8 miljoonaa ja tilikauden tulos 3,8 miljoonaa ylijäämää. Tämän vuoden talousarvioon ylijäämäksi arvioitin 2,8 miljoonaa.

Investointien osalta vuosi 2023 on maltillinen ja keskittyy nykyisen infran parantamiseen. Kaupungin lainakanta on asukasta kohti ensi vuonna noin 2813 euroa per asukas, mikä on maakunnan ja koko maan tasoon nähden kohtuullinen.

Paavolan koulun rakentaminen alkaa näkyä budjetissa ensi vuodesta alkaen ainakin suunnittelun osalta ja Luoma-aholle haetaan lähiliikuntapaikkaa, koska esimerkiksi jääkiekkokaukalo siellä alkaa olla aikansa elänyt.

Ennen budjettikeskustelua valtuusto päätti yksimielisesti luopua esisopimuksesta koskien esi- perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä yhteistyössä Järviseudun kuntien kanssa. Niinpä asiaa koskevat kirjaukset poistettiin myös talousarviosta.

Ennen budjettikeskustelua valtuusto oli myös päättänyt, että valtuustoaloite, jonka mukaan Alajärven kaupunki selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannuksia ja vaikutuksia, on loppuun käsitelty eikä Alajärvellä oteta käyttöön maksutonta varhaiskasvatusta. Asian käsittelyn yhteydessä valtuutettu Jenni Kuisti esitti, että aloite ei ole loppuun käsitelty vaan sen käsittelyä jatkettaisiin edelleen. Esitystä ei kannatettu.

Valtuusto päätti lisäksi, että valtuustoaloitteen, jonka mukaan Alajärvellä otettaisiin käyttöön kotihoidontuen kuntalisä alle kolmivuotiaiden lasten osalta, käsittelyä jatketaan kahden vuoden kokeiluna. Jenni Kuisti esitti, että valtuustoaloite olisi loppuun käsitelty eikä kotihoidon tukea otettaisi käyttöön, mutta esitys raukesi kannattamattomana.

Budjettikäsittelyn yhteydessä Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esitti, että kotihoidontuen kuntalisään varattaisiin ensi vuodelle määräraha. Asiasta suoritetussa äänestyksessä määrärahan kannalla oli 11 valtuutettua 24 äänestäessä alkuperäisen budjettiesityksen puolesta. Näin ollen asian valmistelu jatkuu ja se tuodaan aikanaan valtuuston päätettäväksi ilman, että kuntalisälle olisi etukäteen varattu määrärahaa.

Muilta osin budjetti hyväksyttiin ilman äänestyksiä vain muutamin saatesanoin ja teknisin korjauksin.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät