Leader Aisaparin Puntari-kysely on palannut – vaikuta kotiseutusi toiminnan tulevaisuuteen

Mainos[adrotate banner="3"]

Leader Aisapari on julkaissut uudistetun Aisapari-puntarin. Kyselyssä kartoitetaan Aisaparin toiminta-alueen asukkaiden mielipiteitä ja tunteita kotiseutuun ja sen toimintaan liittyen.

Uudistetussa kyselyssä on uudet kysymykset, joissa on myös huomioitu uusi ”Virtaa uusissa uomissa” -strategia ja sen teemat. Kyseessä on uuden rahoituskauden strategia, jolla haluamme tukea pienten yritysten ja yhdistysten toimintaa sekä uudistumista, edistää hyvinvointia, osaamista ja sopeutumista muuttuvaan maailmaan.

MAINOS

Edellinen puntari järjestettiin vuonna 2021. Kyselyyn vastanneiden onnellisuus oli yleisesti korkealla tasolla, kuten myös luottamus omaan kotikuntaan ja sen asukkaisiin.

Tärkeimmäksi kotiseudukseen vastaajat kokivat maan ja seuraavaksi kotikylänsä, maakunnan ollessa tulosten mukaan vähiten tärkeä. Vastaajat kokivat onnellisuuden kannalta tärkeimmiksi asioiksi kodin, perheen ja ihmissuhteet. Muut huomattavat onnellisuuden lähteet olivat mm. terveys ja turvallisuus.

Noin kolme neljäsosaa vastaajista oli tehnyt talkootöitä edeltäneen vuoden aikana. Vastausten mukaan yritykset koettiin vaikutusvaltaisimmaksi tahoksi omalla kotiseudulla, omia kunnan palveluja arvostettiin ja nettiostelun aste oli suhteellisen alhainen.

Ilmastonmuutos ei ollut suurella osaa vastaajista merkittävä huolenaihe, mutta koettiin joka tapauksessa tärkeäksi asiaksi. Useilla oli kiinnostusta ympäristönhoitoa kohtaan siinä tapauksessa, jos sitä varten järjestettäisiin talkoita. Kansainvälisyys koettiin myös tärkeäksi asiaksi, mutta harva koki oman kotikuntansa kansainväliseksi.

Millainen on tilanne nyt? Kyselyyn vastaamalla kuka tahansa Aisaparin alueen asukas voi antaa meille kuvaa siitä, miten asiat sujuvat and miten niitä voisi kehittää. Vastaaminen on täysin nimetöntä, eikä kenenkään yksittäisiä vastauksia julkaista.

Tarkoitus on saada selville yleisiä asenteita, mielipiteitä ja arvoja toiminta-alueen nykytilanteesta. Avoimissa vastauksissa voi myös vapaasti tuoda esille itselle tärkeitä asioita. Kokonaisuudessaan kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Aisapari-Puntari on saatavilla netissä osoitteessa bit.ly/Aisaparipuntari. Tule vastaamaan ja vaikuttamaan kotiseutusi kehitykseen!

MAINOS
Edellinen artikkeliHuomisen Lakeus -valokuvanäyttely nyt Alajärvellä
Seuraava artikkeliHautamäki reiluun voittoon Arctic Lapland Rallissa