Alajärvi hankki maata Juurikaskydön alueelta

377
Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan, että kaupunki ostaa noin 3,2045 hehtaarin suuruisen määräalan Juurikaskydön alueelta Peltola-nimisestä tilasta 46195 euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hankittava maa-alue sijaitsee Lapuantien eteläpuolella, rajoittuen kaupungin omistamiin maa-alueisiin ns. yhdyskäytävän alueella ja osittain asemakaavoitettuun alueeseen kaupunginportin alueella Kankurintien päässä.

MAINOS

Alue on maastokatselmuksen ja karttatarkastelun perusteella tulevaisuuden rakentamistarkoituksiin soveltuvaa maata länsipuoleisen määräalan osalta. Kankurintien päässä olevan määräalan halki virtaavan laskuojan itäpuoli soveltuu hyvin rakentamiseen, länsiosan ollessa osittain alavampaa peltomaata.

Alavampi peltomaa on maapohjaltaan alavuudesta huolimatta suhteellisen kovapohjaista, joten sekin on tarvittaessa rakentamiskelpoista.

Hallintosihteerin nimike päätettiin muuttaa hallintopäälliköksi 1.3. alkaen. Nimikemuutoksesta ei aiheudu kustannusvaikutuksia.

Valtuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointialueen puitesopimuksen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi, Alajärven kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sopimuksen kustannusten jakamisesta erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten APIP-toiminnasta, työllisyyden hoitoa sekä henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset sekä tietoturvallisuutta koskevan sopimusliitteen.

Aloitteita

Kokouksen lopussa Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä teki kolme valtuustoaloitetta.

Ensimmäinen aloite koski koulujen kolmen päivän sijaiskiellosta luopumista.

Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti aloitteen, jonka mukaan Alajärven kaupungin tulisi pikimmiten luopua kouluissa kolmen päivän sijaiskiellosta. Lyhyisiin sijaisuuksiin on haastettava alajärveläisiä opiskelijoita tiedottamalla paitsi Kuntarekryssä, myös opettajaksi opiskelevien eri tiedotuskanavissa ja esimerkiksi abiturienteille lukion kautta. Sijaiskiellosta luopuminen ei saa vaikuttaa koulujen tuntiresurssiin.

Toisena aloitteena esitettiin säästötoimena luodun talkoovapaan poistamisesta tai lyhentämisestä sivistyspuolella.

Aino Kanervikkoaho-Kataja esittämän aloitteen mukaan säästötoimena luotu talkoovapaa poistettaisiin sivistyspuolelta kokonaan tai sen kestoa lyhennettäisiin enintään viideksi päiväksi.

Kolmas aloite koski resurssiopettajan viran perustamista. Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti aloitteen, jonka mukaan Alajärven kaupunkiin on perustettava resurssiopettajan virka. Henkilö on käytettävissä lyhyisiin ja tarvittaessa pidempiinkin sijaisuuksiin kaikilla luokka-asteilla.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa