Pohjalaismaakuntiin uusia luonnonsuojelusuojelualueita 1440 hehtaaria

186
HELMI-soidensuojelun pinta-ala lisääntyi maakunnassa viime vuonna yhteensä 273 hehtaarilla.
Mainos[adrotate banner="3"]

Vuoden 2022 aikana Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus toteutti yhteensä noin 1440 hehtaaria erilaisia suojelualueita Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa.

METSO-ohjelmaa toteutettiin yhteensä 613 hehtaaria, HELMI-ohjelmaa 579 hehtaaria ja vanhoja suojeluohjelmia, Naturan-ohjelmaa, kaavojen suojeluvarauksia ja uhanalaisten lajien suojelua 220 hehtaaria.

MAINOS

2022 päättyneeseen Luontolahja-kampanjaan saatiin yksityismaan suojelualueita yhteensä 28 hehtaaria. Hankintarahaa maakuntiin ohjautui yhteensä noin 5729000 euroa, joka sisältää maksetut kauppahinnat, välirahat, rauhoituskorvaukset ja lunastuksien kohteenkorvaukset.

Osa hankinnoista toteutettiin maanvaihtona käyttämällä valtion maaomaisuutta. Lisäksi maksettiin runsaasti erilaisia toteuttamiseen liittyviä sivukuluja.

Maakuntien ja eri suojeluohjelmien mukaiset toteutuspinta-alat ja -eurot jakautuivat Etelä-Pohjanmaalle siten, että suojeltu pinta-ala oli 679 hehtaaria ja 3106000 euroa.

Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin vanhojen metsien suojeluluun keskittyvää METSO-ohjelmaa muodostamalla yksityismaan suojelualueita 78 hehtaaria ja hankkimalla valtion omistukseen 186 hehtaaria eli yhteensä 264 hehtaaria. Rauhoituskorvauksina ja kauppahintoina maakuntaan saatiin METSO-hankintarahaa yhteensä noin 1907000 euroa.

HELMI-soidensuojelun pinta-ala maakunnassa lisääntyi yhteensä 273 hehtaarilla. Yksityismaan suojelualueiden osuus kokonaistoteutuksesta oli 91 hehtaaria ja valtion omistukseen hankittiin 182 hehtaaria. HELMI-hankintarahaa maakuntaan ohjautui yhteensä noin 870000 euroa.

Vanhojen ohjelmien eli ns. lakisääteisen suojelun osuus oli yhteensä 142 hehtaaria. Yksityismaan suojelualueiden osuus kokonaistoteutuksesta oli 24 hehtaaria ja valtion omistukseen hankittiin 118 hehtaaria. Tämän ns. lakisääteisen suojelun hintalappu Etelä-Pohjanmaan osalta oli 329000 euroa.

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa