2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Fingrid on valinnut reitin kantaverkon voimajohdolle Alajärveltä Hausjärven Hikiälle

Fingrid on valinnut reitin Alajärven ja Hausjärven Hikiän väliselle voimajohdolle. Johtoreittivalinta perustuu ympäristövaikutusten arviointiin ja sen yhteydessä vaikutusalueen asukkailta saatuun palautteeseen.

Voimajohtohanke on osa energiajärjestelmän modernisointia, joka mahdollistaa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista.

MAINOS

Fingrid Oyj suunnittelee uusia, yhteisille pylväille sijoittuvia 400 ja 110 kilovoltin voimajohtoja Alajärven ja Hikiän (Hausjärvi) sähköasemien välille. Yli 270 kilometrin mittainen voimajohtoyhteys sijoittuu Alajärven, Soinin, Saarijärven, Ähtärin, Multian, Keuruun, Petäjäveden, Jämsän, Kuhmoisen, Padasjoen, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hausjärven alueille.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) aikana voimajohtoreitteihin tehtiin muutoksia ja lisäyksiä ihmisille ja luontoarvoille aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi.

YVA-yhteysviranomaisena toimineen Keski-Suomen ELY-keskuksen päätelmä ympäristövaikutuksista saatiin maaliskuussa 2023. Nyt Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevän johtoreitin YVAn tuottaman ympäristötiedon ja vuorovaikutuksessa saadun palautteen avulla.

Reittivalinnat huomioivat ihmisiä ja luontoarvoja

Alajärven ja Petäjäveden välisellä osuudella kierretään Soinin Marjoperän asutus. Multian Vilhusenmäellä suunnittelu jatkuu luonnonsuojelualueen ja Natura-alueen huomioimiseksi keskimmäisen reittivaihtoehdon mukaisesti, jotta levenevä voimajohtoalue siirtyy luontoarvokohteiden ulkopuolelle. 

Keuruun ja Petäjäveden rajalla Pengerjoella voimajohtoreitti säilyy Natura-alueella, ja harjumetsät huomioidaan voimajohtokunnossapidon kasvustonkäsittelyssä. Petäjäveden sähköasema kierretään asutukselle aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi kauempaa lännestä.

Petäjäveden ja Jämsän sähköasemien välillä on nykyisin kaksi voimajohtoa, joista toisen johtoaluetta uuden voimajohdon rakentamisessa hyödynnetään kokonaisvaikutusten lieventämiseksi.

Hallinmäen Natura-alueen kohdalla selvitetään mahdollisuutta jatkaa suunnittelua Itäaho/Rajasuon itäisen vaihtoehdon mukaisesti leventämällä nykyisen voimajohdon jo muuttamaa johtoaluetta nykyisestä noin kahdeksan metriä. Näin maastoon ei tarvittaisi kokonaan uutta ja nykyisestä erillistä metsän poistoa edellyttävää käytävää, eikä asutusta jäisi kahden voimajohdon väliin. 

Jämsän Lamminsaaressa suunnittelua jatketaan ensisijaisesti nykyiseen voimajohtoreittiin tukeutuvalla itäisellä vaihtoehdolla, mutta myös läntisellä uuden maaston kierrolla, koska uuden pylvään mahtuminen itäisen reitin saareen on epävarmaa. 

Jämsän Mutkalassa voimajohdot toteutetaan siten, että säilytetään nykyinen asutuksen ja voimajohtojen välinen etäisyys, eikä nykyistä tietä tarvitse siirtää. Jämsän Palovuoressa suunnittelu jatkuu YVA-menettelyn aikana saatu palaute huomioiden nykyisten voimajohtojen sijaintiin tukeutuvalla itäisellä reitillä.

Myös Jämsän Niinimäellä jatkosuunnitteluun etenee ihmisille ja luonnolle aiheutuvien kokonaisvaikutusten perusteella itäinen, nykyisen voimajohdon aluetta hyödyntävä reitti.

Toivilan ja Hikiän välillä uusitaan molemmat nykyiset kantaverkon voimajohdot 400 ja 100 kilovoltin voimajohtoyhteyksiksi. Niiden reitiltä poiketaan ympäristövaikutusten lieventämiseksi Jämsän raviradan läntiselle kierrolle, Riuttavuoren itäiselle kierrolle ja Porvari-Laurilan itäiselle kierrolle. 

Jämsän ja Kuhmoisten rajalla Kurjennorossa suunnittelu jatkuu nykyisten voimajohtojen sijaintiin tukeutuen läntisellä vaihtoehdolla, joka koettiin myönteisemmäksi myös YVA-menettelyn palautteessa. Hämeenlinnan Karhunsillan alueella uudet voimajohdot suunnitellaan rinnakkaisena itäisenä kiertona. Soilassa vähennetään vaikutuksia asutukselle itäisen vaihtoehdon mukaisesti. Heimonharjulla suunnittelu jatkuu nykyisten voimajohtojen jo muuttamaa aluetta hyödyntävällä läntisellä reitillä, jota on tarkistettu asutuksen huomioimiseksi.

Uuden johdon sijoittumiseen voi kokonaisuudessaan tutustua kartalla täällä.

Hankkeen jatkosuunnittelu etenee maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään tarkempi johtoreitti ja voimajohtopylväiden sijainnit. Alueen maanomistajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu johto-osuuksista riippuen vuosille 2026 – 2028.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät