Soini aloittaa kiinteistöveroselvityksen

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2022. Tilikauden ylijäämä oli 692617 euroa. Myös vuoden 2022 arviointikertomus hyväksyttiin.

Talouden toteuman 31.3. mennessä merkittiin tiedoksi. Toimintatuottojen toteuma on ennakoitua parempi ja maksutuotot ovat toteutuneet jo 127 prosenttisesti, johtuen Korkeamaan tuulivoimaloiden rakennusvalvonnan lupamaksuista, jotka eivät olleet tiedossa budjettia laadittaessa. Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset.

MAINOS

Hyväksyttiin kuluvan vuoden talousarvion muutokset. Kokonaisverotuloihin lisäystä 300000 tuli euroa Valtionvarainministeriön viimeisimmän ennusteen mukaisesti ja korkokuluihin lisäystä 85000 euroa. Hyvinvointialue-toimintojen kustannuspaikalle lisäystä tuli 42000 euroa.

Määrärahamuutosten vaikutus tulokseen on yhteensä +173000 euroa, joten muutosten jälkeen talousarvion 2023 ylijäämäennuste on 984548 euroa.

Hyväksyttiin viime vuoden henkilöstöraportti. Soinin henkilöstössä muutokset ovat olleet maltillisia. Avoimiin vakituisiin tehtäviin on saatu pätevät henkilöt, mutta sijaisten rekrytoinnissa on ollut haasteita. Varsinkin pätevien lastenhoitajien saaminen on ollut haastavaa. Myös lyhytaikaisiin sijaisuuksiin esim. koululla tai puhdistuspalveluissa on ollut haastava löytää tekijöitä.

Sairauspoissaolojen määrä kasvoi vuonna 2022 reilusti. Syynä tähän on Covid-19 -pandemia. Työntekijöillä oli myös muutamia pitkiä sairauslomia.

Valintoja

Kunnanhallitukseen valittiin 1.8.2023 alkavalle, jäljellä olevalle valtuuskaudelle puheenjohtajaksi Keisala Juha-Pekka (varajäsen Ämmälä Asko), varapuheenjohtajaksi Väliaho Markus (Sillanpää Marjut), Keisala Maija-Liisa (Källi Kari), Järvelä Elina (Puro Rami), Laasala Kari (Laasasenaho Kari), Mäkipelto Taru (Peura Leila), Raitanen Hilkka (Sorvali Jari), Akonniemi Tapani (Källi Saija) ja Apilasaho Atte (Lepistö Aila).

Henkilöstöjaostoon valittiin puheenjohtajaksi Keisala Juha-Pekka (Akonniemi Tapani), varapuheenjohtajaksi  Jousmäki Veijo (Apilasaho Atte), Vuorenmaa Suvi (Halla-aho Ano), Väliaho Markus (Palomäki Jaakko), Lepistö Aila (Keisala Maija Liisa).

Tero Saarimaan tilalle tekniseen lautakuntaan valittiin Tuomas Hiipakka.

Rantatontti Hankajärveltä

Nuorisovaltuuston kokoonpanoksi kaudelle 2023–2025 hyväksyttiin Ellinoora Järvelä, Joel Aho, Senni Mäkipelto, Chantte Katajamäki, Fanni Rantakytö ja Johanna Keskitalo.

Valtuusto päätti, että äänestysaluemuutokselle Soinissa ei ole tarvetta ja että kunta jatkaa yhdellä äänestysalueella.

Hyväksyttiin aiesopimus työllisyyden järjestämisalueen muodostamisesta Etelä-Pohjanmaan ”Itäinen alue”. Kunnanhallitus on nimennyt valmistelutyöryhmän Soinin kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Johanna Rannanjärven ja varalle hallintojohtaja Jari Salosen.

Hyväksyttiin JPYP:n osakassopimuksen päivitys. Osakassopimuksessa on huomioitu Evijärven kunnan liittyminen mukaan JärviPohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakkaaksi.

Sisällytettiin talousarvioon lisämääräraha Hankajärvellä myynnissä olevan 3,2 hehtaarin rantatontin ostamiseksi.  Nykyisessä kaavassa kiinteistö on kaavoitettu leirintäalueeksi, sisältäen 450 neliön rakennusoikeuden. Hankajärven kiinteistökaupalla on tarkoitus varautua ennakoivasti tuleviin kaavamuutoksiin.

Myönnettiin lisämääräraha kiinteistöveroselvityksen aloittamiseksi. Vuodelle 2023 arvioidut kulut ovat 35 prosenttia, eli 70000 euroa. Tämän lisäksi kunnan vastuulla on hankkia maastopäiville työntekijä (koko hankkeessa noin 200 maastopäivää). Kuluvan vuoden palkkakulu olisi noin 15000 euroa sisältäen sivukulut.

Kuntalaisaloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Mäkelänkylän ja keskustan välille todettiin loppuun käsitellyksi ja merkittiin tiedoksi Kukonkylän kyläyhdistys ry tekemän aloitteen katuvalojen rakentamiseksi maantielle 697 välille Leinosen talo – Peräkoskentie alustava kustannusarvio ja lisäys, että Kukonkylän kyläyhdistys ry:n tulee harkita, kuinka voisivat ottaa osaa mahdolliseen hankkeen toteuttamiseen, kuten muissa kylissä, talousarvion 2024 valmisteluun mennessä.

Muissa asioissa kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi kertoi valtuustoseminaarin järjestämiseen liittyvän kyselyn tuloksista. Seminaari toteutetaan lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä. Tuleva seminaari järjestetään arki-iltana Kunnantalolla, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Erämessuilla oli hieman yli 3000 kävijää ja palaute oli erittäin positiivista. Valtuutettu Juha-Pekka Keisala pyysi välittämään kiitokset aktiiveille messujen järjestämisestä, messut olivat kaikin puolin onnistuneet.

Valtuutettu Tapani Akonniemi kysyi Hautakylällä järjestetyn kansalaisopiston puutyöpiirin tilanteesta. Sivistys- ja henkilöstöjohtaja totesi kansalaisopistolle ilmoitetun aiemmin keväällä, että puutyöpiiriä ei järjestetä Hautakylällä ja kansalaisopistolle on tarjottu järjestämispaikaksi Yhtenäiskoulua.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliViljelykset kaipaavat sadetta
Seuraava artikkeliEi sinilevähavaintoja Etelä-Pohjanmaalla