Hybridipuiston rakentaminen Alajärvellä vauhdissa

Hybridipuiston rakentaminen Alajärvellä on vauhdissa. Se tuottaa jo sähköä ja 36 tuulivoimalaa ovat valmiina vuoden lopulla. Kuvituskuva.
Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärvelle rakentuva Ilmattaren hybridipuiston ensimmäiset tuulivoimalat aloittivat tuotannon kesäkuun ensimmäisinä päivinä ja nyt uusiutuvaa energiaa tuotetaan jo kahdeksan tuulivoimalan voimin, 48 MW nimellisteholla.

Vuoden 2023 lopulla uusiutuvaa energiaa tuotetaan täydellä *220 MW nimellisteholla, 36 tuulivoimalan avulla. Hybiridipuistoa on tarkoitus laajentaa lähivuosina 150 MWp:n aurinkopuistolla, ja niitä täydentävän 25 MW akkuvaraston tuella.

MAINOS

Tuulivoimapuisto on tuottanut sähköä Suomen valtakunnalliseen sähköverkkoon kesäkuusta 2023 alkaen. Tämä on suuri merkkipaalu Suomen ja Euroopan uusiutuvan energian tuotantohistoriassa, sillä Ilmattaren hybridipuisto on ensimmäisiä Suomessa ja Euroopassa.

– Ilmatar on uranuurtaja uusiutuvan energian rakentamisessa, tuotannossa ja omistamisessa Suomessa. Hybridipuistomme on uusi osoitus kyvystämme viedä markkinaa rohkeasti eteenpäin tavoilla, jotka tuottavat lisäarvoa useille sidosryhmille – niin sijoittajille, hankkeen kautta työllistyville kuin esimerkiksi maanomistajillekin, Ilmattaren toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström iloitsee.

Hybridipuistolla tarkoitetaan useammalla kuin yhdellä tuotantotavalla energiaa tuottavaa laitoskokonaisuutta, joka Alajärvellä tarkoittaa tuulivoiman, aurinkovoiman ja akkupuiston kolminaisuutta.

– Alajärvellä on tarkoitus saada pystytettyä kaikki tuulivoimalat lokakuun loppuun mennessä sekä saada ne täysimittaiseen energiantuotantoon kuluvan vuoden loppuun mennessä. Samaan aikaan valmistaudumme rakentamaan Alajärven hybridivoimalan sekä aurinkopuisto- että akkuvarastokokonaisuuden vuosien 2024-2025 aikana.

– Koko hybridikokonaisuus palvelee Suomen omavaraisuutta, huoltovarmuutta ja sähköntarvetta vuodesta 2026 alkaen, Ilmattaren rakennuttamisesta vastaava johtaja Petri Ainonen kommentoi Alajärven projektin edistymistä ja tulevia vaiheita.

Alajärven uusiutuvan energian hybridikokonaisuus tuottaa valmistuttuaan puhdasta sähköä 366 megawatin nimellisteholla. Lukema vastaa jopa 370000 suomalaisen kerrostalokaksion sähköntarvetta.

Akuilla toteutettavan säätövoiman tarkoitus on mahdollistaa sähköntuotanto valtakunnan verkon käyttöön silloin, kun sähkölle on suurin tarve tai markkinatilanne on käytön kannalta optimaalinen.

Hybridipuisto parantaa myös Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Aurinko- ja akkukokonaisuuden toteuttamiseen Ilmatar sai 19,5 miljoonaa euroa Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää EU/RRF-tukirahaa.

Ilmattaren hybridihanke on osa Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja EU:n tukiohjelmaa. Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraaliustavoitetta.

Tavoitteena on myös vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä ja nopeuttaa näin vihreää siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja riippuvuudesta Venäjältä tuotavaan energiaan.

TEM on antanut tukea erityisesti hankkeille, joilla on merkittävä positiivinen energia- ja päästövaikutus, hankkeet pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla, hanketoimijalla on kyvykkyys ottaa hankkeessa käyttöön uutta teknologiaa ja hankkeen aikana kehitetään menetelmiä, joilla voidaan jatkossa tehostaa samankaltaisten hankkeiden toteutusta.

MAINOS
Edellinen artikkeliAn-La Oy osaksi Tikli Groupin konsernia
Seuraava artikkeliRasmus Takaluoman katoamistapauksen tutkinta siirtynyt Keskusrikospoliisille