Kuusiokuntien seutuneuvosto: Kuusiolinna Terveys Oy:n ulkoistussopimusta on mahdollista jatkaa

Mainos[adrotate banner="3"]

Aluevaltuusto palautti Kuusiolinna Terveys Oy:n sopimuksen aluehallituksen valmisteltavaksi ja päätti, että sopimuksen jatkoneuvottelut on käytävä lainsäädäntö ja hyvinvointialueen kokonaisetu huomioiden. Nyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue esittää jälleen aluehallitukselle, että Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelusopimus tulee irtisanoa.

Hyvinvointialue ja Kuusiolinna Terveys Oy on neuvotellut useista eri vaihtoehdoista viimeisen viikon aikana. Aluehallituksen esityksessä todetaan, että vaihtoehtoja ovat 1) sopimus jatkuu entisellään, 2) palvelusopimus jatkuu sopimuskauden loppuun, mutta siitä irrotetaan erikoissairaanhoito 3) palvelusopimus jatkuu, mutta siitä irrotetaan sote-lainsäädännön edellyttämä erikoissairaanhoidon osuus ja 4) palvelusopimuksen irtisanominen.

MAINOS

Kuusiokuntien seutuneuvosto kokousti perjantaina 20.10. ja keskusteli esitetyistä vaihtoehdoista. Hyvinvointialue ja Kuusiolinna Terveys Oy ovat yhdessä todenneet, ettei sopimuksen jatkuminen nykyisellään ole mahdollinen, mutta saamamme tiedon mukaan em. vaihtoehdoista 2. ja 3. ovat mahdollisia, mikäli erikoissairaanhoidon kokonaisuus tai tarvittava määrä siitä eriytetään. Pirkanmaan hyvinvointialue on toteuttanut em. vaihtoehdot.

Kuusiokuntien seutuneuvosto katsoo, että sopimuksen jatkaminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla on mahdollista. Seutuneuvosto esittää, että vaihtoehtoihin perehdytään syvällisesti ja punnitaan niiden hyödyt ja haitat perusteellisesti huomioiden palveluiden saatavuus, toiminnallisuus, kustannusvaikutus sekä UTV:n edellyttämät säästötoimenpiteet. Kuusiolinna Terveys Oy on sitoutunut toteuttamaan UTV:n säätötoimenpiteisiin ja pystyy osaltaan tuottamaan UTV-säästöjen edellyttämiä palveluverkkoa korvaavia palveluita, kuten etälääkärivastaanotto.

Kuusiokuntien seutuneuvosto kantaa huolta siitä, että esityksessä palvelut luvataan tuottaa palveluseteliä hyödyntäen ja palveluita kilpailuttamalla. Aluehallituksen esityksessä ei huomioida sitä, että pystytäänkö irtisanomisen jälkeen tuottamaan palvelut omana tuotantona. Siksi Kuusiokuntien seutuneuvosto näkee, että lähipalveluiden turvaamiseksi palvelusopimusta on jatkettava.

Kuortaneella 21.10.2023

Kuusiokuntien seutuneuvosto: Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Soinin kunta, Ähtärin kaupunki

MAINOS
Edellinen artikkeliSiirtolaisuusseminaari Amerikkaan, Amerikkaan
Seuraava artikkeliJänis- ja fasaanijahtiin valmiit tuotteet Soinissa Eränkäynnistä lumovoimaa -hankkeen avulla