Jänis- ja fasaanijahtiin valmiit tuotteet Soinissa Eränkäynnistä lumovoimaa -hankkeen avulla

Fasaanijahti pilotoitiin Soinissa syyskuun lopussa. Kuva: Jani Ojala.
Mainos[adrotate banner="3"]

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä kohdensi vuonna 2022 noin kolmen miljoonan euron rahoituksen harvaan asuttujen alueiden matkailun kehittämiseen.

Erämatkailupalveluita tuottavat yhteistyössä paikalliset yritykset ja metsästysseurat. Kuva: Jani Ojala.

Tämä matkailuun suunnattu kehittämishankerahoitus mahdollisti erityislaatuisen luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämisen harvaan asutulla maaseudulla. Hankehaku oli valtakunnallinen ja koski koko Suomen harvaan asuttuja alueita, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hankehaun hallinnoinnista vastasi Lapin ELY-keskus.

MAINOS

Hankerahoitusta myönnettiin hankkeille, joiden tavoitteena oli mm. rakentaa yhteistyöverkostoja, kehittää matkailutuotteita ja -palveluita tai edistää matkailun vastuullisuutta, laadun kehittämistä, saavutettavuutta tai ostettavuutta.

Soinin kunnan hallinnoima, Soinin ja lähialueiden harvaan asutulle alueelle kohdistunut hanke Eränkäynnistä lumovoimaa oli yksi onnekkaista hankkeista, jotka pääsivät kehittämään maaseudun elinvoimaa erämatkailun saralla.

Soinissa on pitkään tehty työtä alueen matkailupalveluiden, erityisesti luontomatkailupalveluiden kehittämiseksi. Luontokohteita ei kuitenkaan vielä ole hyödynnetty matkailullisesti läheskään potentiaalia vastaavalla tavalla.

Erämatkailussa tarvitaan niin majoitusta, opaspalveluita kuin ruokailupalveluitakin, jahtiin sopivia maastoja ja koiria unohtamatta. Kuva: Jani Ojala.

Soinissa ja lähialueilla toimii aktiivisesti useita metsästysseuroja ja kyläyhdistyksiä. Alueella toimii myös lukuisia pienyrityksiä, joilla matkailu on tärkeänä osana liiketoimintaa. Soinin erämainen luonto Etelä-Pohjanmaan lakeuden reunalla yhdistää aluetta Suomenselän karuun maastotyyppiin kunta- ja maakuntarajojen yli.

Alueella on erityisiä mahdollisuuksia tulla tunnetuksi nimenomaan luonto- ja metsästysmatkailukohteena monimuotoisen luonnon ja metsästysmaastojen, aktiivisen yhdistystoiminnan sekä pitkän metsästysperinteen ansiosta. Siihen myös Eränkäynnistä lumovoimaa- hanke on tähdännyt toimenpiteillään.

Hankkeessa on ollut mukana yrityksiä, yhdistyksiä sekä metsästyksestä ja metsästysmatkailusta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Projektipäällikkönä hankkeessa on toiminut Soinin kunnan matkailu- ja viestintäkoordinaattori Eeva-Marja Jokinen ja hanketyöntekijänä Jaana Pöllänen.

Maasto-opas Ari Valkeinen ohjeistaa pilottiasiakas Mikael Luomaa. Kuva: Jani Ojala.

 Hankkeen toimenpiteiden tuloksena alueelle on syntynyt uusi aktiivinen yhteistyöverkosto, joka tuottaa yhdessä ja erikseen metsästys- ja luontomatkailupalveluita. Yhteistyöverkosto rakentui harvaan asutulle alueelle ja toimijoita on Soinissa, Karstulassa ja Perhossa.

Omia vahvuuksiaan hyödyntäen ja uudenlaista yhteistyötä rakentaen hankkeen toimijat ovat tuotteistaneet esimerkiksi jänis-. metsäkanalintu-, fasaani- ja hirvijahteja, koirankoulutusta, koulutusta metsästäjille, maastoruokailuja ja majoituspalveluja. Tuoteaihioita pyörii toimijoiden ajatuksissa vielä lisää ja niitä tulevaisuudessa varmasti saadaan tarjolle enemmänkin. Valmiit tuotteet ja yhteistyöverkosto ovat esillä yhteisellä internetsivustolla osoitteessa www.eramaanlumo.fi.

Hanke osallistui myös Soinin Luonto- ja erämessujen valmisteluun ja järjesti kesäkuun messuilla metsästysmatkailuseminaarin. Messuilla kävi päivän aikana yli 3000 kävijää ja näytteilleasettajia oli lähes sata. Messutapahtuma oli merkityksellinen koko lähialueelle ja toi luonto- ja metsästysmatkailua tutuksi lähialueen asukkaille sekä mahdollisille yhteistyöverkoston tulevaisuuden asiakkaille.

Myös jänisjahti Vehulla oli onnistunut ja tuloksekas. Pilottiasiakas Arttu Isoaho koiransa Köpin kanssa jahdin päätteeksi. Kuva: Jani Ojala.

Hankkeen tuotteita haluttiin testata käytännössä syksyllä 2023, jotta palautteen pohjalta tuotteita pystyttäisiin hiomaan vielä entistäkin elämyksellisemmiksi ja toimivammiksi.  Tänä syksynä on testattu Soinin Vehulla Nature Paavolan jänisjahtia ja Soinissa Tmi Erä-ässän fasaanijahtia. Fasaanijahti toteutettiin Soinin Metsästysseuran peltomaastoissa ja maastoruokailuista vastasi Nature Paavola.

Molemmat pilottijahdit olivat menestyksekkäitä ja opettavaisia. Pilottijahtien testiasiakkaat olivat asiantuntevia metsästyksen harrastajia sekä riistahallinnon ammattilaisia, joilta toimijat saivat rakentavaa ja erittäin kannustavaa palautetta. Pilottijahdit koettiin aidoiksi ja sujuviksi, maastot hyvin tarkoitukseen sopiviksi ja tunnelma iloiseksi ja viihtyisäksi. Tuotteet ovat siis valmiita markkinoille.

Hankkeen erityisenä onnistumisena voidaan pitää yhteistyön kehittymistä alueen sisällä ja ideoiden tiivistymistä tuotteiksi ja tekemiseksi. Erämatkailun tulevaisuus Soinissa ja lähialueilla näyttää valoisalta.

Tämä erityinen teemamatkailu pysynee aina sopivan pienenä, mutta oikein valittuihin kohderyhmiin keskittymällä toiminta voi tuottaa palveluntarjoajille ja erityisesti yhdistyksille ja seuroille lisätuloja mm. yhdistystoiminnan turvaamiseksi.

Erämatkailun kautta on mahdollista myös vahvistaa alueen tunnettuutta ja sitä kautta alueen pito- ja elinvoimaa. Harrastusmahdollisuudet lisäävät viihtyvyyttä niin omassa asuinympäristössä kuin vapaa-ajan kohdetta valittaessa. Voisiko erämatkailu olla tulevaisuudessa tämän alueen valtti, jolla erottautua?

Jatkohanke metsästys- ja kalastusmatkailun kehittämiseksi ja yhteistyöverkoston laajentamiseksi on jo vireillä. Pitkäjänteinen ja johdonmukainen työ luontomatkailun osalta saa jatkoa.

MAINOS
Edellinen artikkeliKuusiokuntien seutuneuvosto: Kuusiolinna Terveys Oy:n ulkoistussopimusta on mahdollista jatkaa
Seuraava artikkeliNaisille hyvinvointia Hotelli Kivitipusta