Aluehallitus päätti täpärästi esittää Kuusiolinnan palvelusopimuksen irtisanomista

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus kokousti tänään maanantaina 23.10.

Aluehallitus päätti esittää Kuusiokuntien alueella (Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Soinin kunta ja Ähtärin kaupunki) olevan kokonaisulkoistusta koskevan palvelusopimuksen irtisanomista aluevaltuustolle. Päätös syntyi äänestyksellä äänin 7-6.

MAINOS

Päätöksen taustalla oli aluevaltuuston aiempi päätös. Päätöksessä aluevaltuusto päätti palauttaa asian aluehallituksen valmisteltavaksi siten, että sopimuksen jatkoneuvottelut on käynnistettävä lainsäädäntö ja hyvinvointialueen kokonaisetu huomioiden. Osapuolten välillä on käyty jatkoneuvotteluita. Neuvotteluissa ei saavutettu ratkaisua, joka olisi ollut lainmukainen.

Aluehallituksen puheenjohtaja Lasse Hautala totesi, että aluehallituksen päätöksessä oli keskeistä lainmukaisuus ja hyvinvointialueen asiakkaiden yhdenvertaisuus.

– Lainsäädäntö velvoittaa, että hyvinvointialueen on turvattava palvelut yhdenvertaisesti koko alueellaan. Nykyisen sopimuksella on sidottu hyvinvointialueen resursseja pitkälle tulevaisuuteen Kuusiokuntien alueelle.

– Järjestely ei ole nykyisen lainsäädännön mukainen. Resurssit tulee voida jakaa tasavertaisesti. Nykyinen sopimus jatkuu vuoden 2025 loppuun, eli kaksi vuotta. Orpon hallitus valmistelee hyvinvointialueita koskevaan lainsäädäntöön ja rahoituslakiin muutoksia, jotka tulisivat voimaan vuoden 2026 jälkeen. Myös tämä linjaus tuo suurta epävarmuutta vuosikymmenen loppuvuosille. 

Kokoomukselta eriävä mielipide

Kokoomuksen Etelä-Pohjanmaan aluehallitusryhmän mukaan Kuusiolinna Terveys Oy:n sopimuksen irtisanominen on tarpeetonta.

Ryhmä toteaa, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut kaiken toimintansa ylimmäksi tavoitteeksi parhaan mahdollisen hoidon ja palvelun asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti.

Kokoomuksen aluehallitusryhmä katsoo, että aluehallituksen esitys Kuusiolinna Terveys Oy:n sopimuksen irtisanomisesta on suorassa ristiriidassa aluevaltuuston linjaaman tahdon kanssa.

Esitys sopimuksen irtisanomisesta oli jo aikaisemmin esillä hyvinvointialueen valtuustossa (11.9.2023). Tuolloin aluevaltuusto palautti esityksen yksimielisesti ja edellytti neuvottelujen jatkamista lainsäädäntö ja hyvinvointialueen kokonaisetu huomioiden.

Aluehallitusryhmän Jaakko Pukkisen mukaan asukaslähtöisyys tai asukkaiden etu ei päätöksessä kuitenkaan näy.

– Valmistelussa ei ole tuotu esiin vaihtoehtoja, joiden avulla sopimusta voitaisiin jatkaa. Päätöksentekijöille ei ole mitenkään osoitettu, että tämä päätös parantaisi tai turvaisi palveluita. Palvelujen vaarantuminen on aiheellinen huoli. 

Pukkisen mukaan irtisanomispäätöksen vaikutuksia Kuusiokuntien asukkaiden palveluihin tai hyvinvointialueen kustannusten nousuun ei ole arvioitu.

– Päätöksentekijöille ei ole esitetty varmuutta siitä, että hyvinvointialue kykenisi tuottamaan lääkärivastaanotot ja vuodeosastot omana toimintana.

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä esitti aluehallituksen kokouksessa, että Kuusiolinna Terveys Oy:n sopimusta olisi jatkettu niin, että erikoissairaanhoito olisi irrotettu sopimuksen kokonaisuudesta. Laki edellyttää mm. lähetteiden arvioinnin sekä hoidontarpeen ensiarviointien irrottamista.

Esimerkiksi Pirkanmaan hyvinvointialue on tehnyt vastaavan, erikoissairaanhoidon irrottavan päätöksen. Kokoomuksen ryhmä muistuttaa myös käynnissä olevasta uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelmasta ja sen säästötavoitteista.

– Käsityksemme mukaan Kuusiolinna olisi sitoutunut uudistusohjelmaan ja sen säästötavoitteisiin. Kuusiolinnalla on myös jo olemassa useita hoitojonoja lyhentäviä ratkaisuja ja sähköisiä palveluita, joihin myös asukkaat ovat olleet tyytyväisiä. Hyvinvointialueella nämä ovat vielä työpöydällä.

Kokoomuksen aluehallitusryhmän näkökulmasta irtisanomispäätös on asukkaiden näkökulmasta paitsi vahingollinen, myös tarpeeton.

– Hallitusohjelmassa on selväsanaisesti todettu, että hallitus tulee purkamaan monituottajuuden esteitä. Lainsäädäntö mahdollistaisi tällaisessa tilanteessa siirtymäajan niin, että tilannetta voitaisiin tarkastella uudelleen vuonna 2025.

Kokoomuksen esitys hävisi aluehallituksessa äänin 6-7. Kokoomuksen ryhmä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Asian käsittely jatkuu aluevaltuustossa.

MAINOS
Edellinen artikkeliNaisille hyvinvointia Hotelli Kivitipusta
Seuraava artikkeliOskari reissaa maailmalla