-23.2 C
Alajärvi
torstai 07.12.2023
MAINOS
MAINOS

Mökkiläiset kiinnostuneet palveluista

Mökkeilyä ja matkailua 2022 – Vapaa-ajan asukkaiden palvelujen käyttö Etelä-Pohjanmaalla – tutkimus valottaa muun muassa, kuinka paljon vapaa-ajan asuntoja käytetään ja millaisia palveluita sekä miten paljon rahaa vapaa-ajan asukkaat käyttävät asunnon sijaintipaikkakunnalla ja lähialueella. SeAMKin toteuttaman tutkimuksen on rahoittanut Töysän Säästöpankkisäätiön tutkimusrahasto.

Vapaa-ajan asukkaille suunnattiin alkuvuodesta kirjekysely ja Etelä-Pohjanmaan kuntien edustajille verkkokysely. Tutkimuksessa on käytetty vertailuaineistona vuonna 2013 toteutetun vastaavan tutkimuksen tuloksia ja Tilastokeskuksen tietokantoja. Vastauksia saatiin 580 kappaletta, vastausprosentin ollessa 39. Samaan aikaan toteutettuun kuntakyselyyn vastasivat kaikkien eteläpohjalaiskuntien edustajat.

MAINOS

Vapaa-ajan asunnolla viihdytään

Tutkimuksen kohderyhmästä vapaa-ajan asunnon Etelä-Pohjanmaalla omistavista, mutta vakituisesti toisessa kunnassa asuvista valtaosa asuu Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Kohtuullisen lähellä, alle tunnin matkan päässä vapaa-ajan asunnolta, asuu noin 43 prosenttia vastaajista.

Vapaa-ajan asunnoilla vietettiin melko paljon aikaa. Viime vuonna näillä vapaa-ajan asunnoilla yövyttiin keskimäärin 61 kertaa ja tehtiin 14 päiväkäyntiä. Vapaa-ajan asunnon käyttö on jonkin verran lisääntynyt vuodesta 2013. Toisaalta vapaa-ajan asuntojen käyttö painottuu edelleen vahvasti kesäkuukausiin. Yli puolet yöpymisistä ja päiväkäynneistä tapahtuu kesä-elokuun aikana.

Vastaajista 21 prosenttia arvioi vapaa-ajan asunnollaan olevan hyvät valmiudet etätyön tekemiseen ja 41 prosentilla kohtalaiset valmiudet. Noin joka neljännellä mökillä oli tehty etätöitä.

Mökille suunnatut palvelut käytössä

Useimmiten vapaa-ajan asukkaat olivat ostaneet mökkiläisille tarjotuista palveluista lumien aurauspalvelua pieniä korjaus- ja kunnostustöitä ja puiden kaato- ja pilkkomispalvelua. Vapaa-ajan asukkaat ovat kiinnostuneita jatkossa ostamaan enemmän palveluita kuin mitä ovat tähän saakka käyttäneet.

Tutkimukseen vastanneet kertoivat oman taloutensa käyttäneen rahaa viimeksi kuluneen vuoden aikana vapaa-ajan asunnon sijaintipaikkakunnalla tai sen lähialueella keskimäärin noin 3 150 euroa. Eniten rahaa käytettiin uudisrakentamiseen ja korjauksiin (keskimäärin noin 1 200 euroa) ja päivittäistavaroihin (noin 960 euroa). Rahan käyttö oli kasvanut jonkun verran vuodesta 2014, jolloin vapaa-ajan asukkaat käyttivät rahaa keskimäärin 2 350 euroa per talous.

Kunnilta arvostusta

Puolet kunnista arvioi vapaa-ajan asukkaiden olevan erittäin merkittäviä ja neljännes melko merkittäviä kuntien elinvoimalle. Noin 70 prosenttia tutkimuksen kohteena olleista kunnista oli huomioinut vapaa-ajan asukkaat kunnan strategiassa tai kehittämissuunnitelmassa.

Tehty tutkimus antaa hyvän kuvan Etelä-Pohjanmaalla vapaa-ajan asunnon omistavien, mutta vakituisesti muualla kuin mökin sijaintipaikkakunnalla asuvien mökkeilystä ja palveluiden käytöstä vapaa-ajan asunnon lähialueella. Vapaa-ajan asukkaat ovat merkittäviä palveluiden käyttäjiä ja mökkien sijaintikuntien elinvoiman lisääjiä. Noin kymmenen vuoden aikana mökkeily on myös piristynyt, ja mökkeilijöiden kasvaneet palveluiden tarpeet luovat lisää mahdollisuuksia näitä palveluita tuottaville yrityksille.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät