Alajärvi tähyää plussalle

Alajärven kaupunginvaltuusto käsittelee ensi vuoden talousarvioesitystä ensi maanantain kokouksessaan. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että talousarvioon varataan rahaa myös kotihoidon kuntalisää varten.
Mainos[adrotate banner="3"]

Ensi viikon maanantaina kokoontuva Alajärven kaupunginvaltuusto saa puitavakseen tulevan vuoden talousarvion ja kaksi seuraavaa vuotta kattavan taloussuunnitelman. Tuloslaskelma osoittaa 4 237 310 euron poistojen jälkeen 840 570 euron ylijäämää. Ensi vuoden suurin yksittäinen investointi on eläinlääkäritilojen uusiminen, johon varataan 800 000 euroa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös, että ensi vuoden talousarvioon varataan kotihoidon kuntalisään 254 000 euroa.

Ensi vuoden toimintatuottojen arvellaan olevan 13 550 913 euroa. Toimintakuluja talousarvioesitykseen on kirjattu 40 892 496 euroa. Toimintakate on negatiivinen 27 341 583 euroa. Vuosikate on 5 077 880 euroa ylijäämäinen.

MAINOS

Talousarvioesityksen mukaan verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2024 yhteensä 18 915 000 euroa. Verotulojen arvellaan kasvavan neljä prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien arvellaan laskevan 7,1 prosenttia tämän vuoden talousarvioon nähden. Valtionosuuksia arvellaan saatavan 13 801 963 euroa. Uutta lainaa kaupunki ottaa ensi vuonna kaksi miljoonaa euroa. Lainakannan arvellaan olevan ensi vuoden lopussa 23 246 000 euroa, joka on 2 610 euroa asukasta kohti. Pitkäaikaisen lainojen vähennykset ovat ensi vuonna yhteensä 3 216 590 euroa.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivusen mukaan kaupungin tämän hetken taloudellinen tilanne ensi vuosi huomioiden on erinomainen.

– Tämän jälkeen Suomen kunnat, Alajärvi mukaan lukien, joutuvat palaamaan ennen koronaa vallitseviin tiukkoihin vuosiin. Valtionosuudet tulevat tippumaan merkittävästi nykyisestä tasosta ja odotettavissa on vielä lisäleikkauksiakin. Tämän johdosta nyt olisi syytä pitäytyä maltillisissa talousarvioissa, koska suurten lainamäärien ja alijäämien kattaminen tulee olemaan tulevaisuudessa huomattavan vaikeaa.

MAINOS
Edellinen artikkeliVimpelissä palkintosadetta
Seuraava artikkeliSPR muisti Lehtimäen vauvoja ja yksivuotiaita!