0.4 C
Alajärvi
tiistai 27.2.2024
MAINOS

Alajärvi valitsi Kantolan

Alajärven kaupunginvaltuusto on valinnut filosofian maisteri Vesa Kantolan, 46, uudeksi sivistystoimenjohtajaksi. Hän on toiminut Alajärven yläkoulun rehtorina vuodesta 2018 lähtien. Vuonna 2009 hänet valittiin Alajärven yläkouluun matemaattisten aineiden lehtoriksi. Sitä ennen hän työskenteli Kauhavalla ja Ähtärissä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulu[1]tutkinto sekä kokemus johtamis- ja esihenkilötehtävistä. Lisäksi ansioksi on katsottu kokemuksen opetustehtävistä ja/tai pedagogisen kokemuksen. Tehtävää haki määräaikaan mennessä 20 henkilöä, joista neljä ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa. Kaupunginhallitus päätti esittää Vesa Kantolan valitsemista sivistystoimenjohtajaksi ja varalle kasvatustieteiden maisteri Simo Ikolaa.

MAINOS

Ylijäämää ensi vuonna

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan ensi vuoden talousarvioesityksen ja vuodet 2025 ja 2026 kattavan taloussuunnitelman. Tuloslaskelma osoittaa 4 237 310 euron poistojen jälkeen 1 064 345 euron ylijäämää. Vuosikate on 5 331 880 euroa ylijäämäinen. Verotuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 18 915 000 euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan neljä prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Ensi vuonna valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 13 801 963 euroa, joten laskua vuoden 2023 talousarvioon nähden on 7,1 prosenttia.

Alajärvi lyhentää pitkäaikaista lainaa ensi vuoden aikana 1 217 000 euroa. Uutta lainaa ei oteta, joten lainojen kokonaislainamäärä laskee noin 23 246 000 euroon. Se on 2 610 euroa asukasta kohti.

Vihreiden Jenni Kuisti esitti talousarviokeskustelun kuluessa kahta toimenpidealoitetta kodinhoitotuen kuntalisään. Hänen mielestään kuntalisän käyttöönotosta olisi tehtävä vaikutusarvio ja sen perusteella laadittava patteristo, jonka pohjalta seurataan säännöllisesti toteutuneita vaikutuksia. Vaikutukset raportoitaisiin kaupunginvaltuustolle. Kuisti ehdotti myös, ettei kuntalisään aseteta ehtoa, jonka mukaan perheen kaikkien varhaiskasvatusikäisten lasten tulee olla kotihoidossa kuntalisän saamiseksi. Keskustan Terho Mäkelä kannatti Kuistin esitystä. Asiasta äänestettiin. Kaupunginhallituksen pohjaesitys sai taakseen14 ääntä, Kuistin esitys 18 ääntä, kolmen valtuutetun äänestäessä tyhjää.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät