12.6 C
Alajärvi
maanantai 17.6.2024
MAINOS

Kotihoidon kuntalisästä saatu ensimmäiset kokemukset Alajärvellä

Alajärven kaupunginvaltuusto merkitsi kokouksessaan tiedokseen kotihoidon kuntalisän ensimmäisen neljänneksen osalta syntyneet vaikutukset.

Kotihoidontuen kuntalisää on maksettu 1.1. alkaen kaikille niille kuntalisää hakeneille perheille, joilla on kotihoidossa alle kolmevuotias lapsi. Ensimmäisestä lapsesta maksetaan 250 euroa ja seuraavista lapsista 200 euroa. Maksu päättyy siihen kuukauteen, jolloin lapsi täyttää kolme vuotta. Kuntalisää maksetaan, vaikka perheen muut lapset eivät ole kotihoidossa.

MAINOS

Ajalla 1.1.-31.3. saapui yhteensä 53 hakemusta, joista yksi sai kielteisen päätöksen, koska asetetut ehdot eivät täyttyneet. Toinen huomiotta jätetty hakemus oli ajoitettu alkamaan toukokuulta, jolloin kuntalisän suoritukset siirtyivät Kelan kautta maksettaviksi.

Kelan edustajat allekirjoittivat määräaikaisen sopimuksen 27.3. ajalle 1.4.-31.12.2024. Tänä aikana kuntalisää ei tarvitse hakea erikseen, sillä tuen saajien oikeus kuntalisään tarkistetaan kotihoidontukea haettaessa.

Varhaiskasvatuksen hoidon tarvitsijoiden määrässä maksettava kuntalisä ei ole ensimmäisen neljänneksen aikana näkynyt. Keväällä hoidontarve yleisesti lisääntyy ja tarkasteltavana ajanjaksona hoidontarve on ollut tavanomaista. Kustannuksia kuntalisästä on syntynyt 31.3. mennessä 31380 euroa.

Vesihuollon uusi hinnasto hyväksyttiin

Hyväksyttiin kaupungin vesihuollon uusi hinnasto 1.7. alkaen. Asiaa on valmisteltu useaan otteeseen ja valtuustossa Antti-Kalle Levijoki esitti Jenni Kuistin ja Jukka Joensuun kannattamana, että vesi- ja jätevesilaitoksen alijäämää ei kateta verovaroilla, vaan hintoihin tehdään teknisen johtajan 18.4. tekemän alkuperäisen esityksen mukaiset korotukset.

Äänestyksessä Levijoen esityksen kannalla oli kuusi valtuutettua ja 29 äänesti kaupunginhallituksen esityksen puolesta, joten kaupunginhallituksen tekemä esitys hyväksyttiin.

Hyväksyttiin kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2023. Alajärven kaupungin päätoimisessa palvelussuhteessa oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 619 henkilöä, joista vakinaisten osuus on 417 henkilöä, määräaikaisia 202 henkilöä ja sivutoimisia 89 henkilöä. Vakinaisten osuus koko henkilöstöstä oli 67,37 prosenttia. Kunnissa keskimäärin vakinaisen henkilöstön osuus on 75,1 prosenttia.

Henkilöstömäärältään suurin toimiala oli sivistystoimi, jossa Alajärven kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä työskenteli 72,42 prosenttia. Kaikista työntekijöistä sivistystoimessa työskenteli 77,54 prosenttia, teknisellä toimialalla 15,19, elinvoimatoimessa 3,88 , hallinnon toimialalla 2,74  ja maaseututoimessa 0,65 prosenttia.

Yleisimmät ammattinimikkeet olivat tuntiopettaja 156, koulunkäynninohjaaja 78, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 76 ja laitoshuoltaja 32 kappaletta.

Alajärven kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta. Naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä on 81,8 prosenttia.

Vuoden 2023 aikana Alajärven kaupungin palveluksessa oli 417 vakinaista työntekijää, joista suurin osa henkilöstöstä on pitkään palveluksessa olleita. Henkilöstön vaihtuvuutta tapahtuu lähinnä eläköitymisen myötä.

Kunnallisen eläkelaitoksen ennusteen mukaan vuosien 2024–2028 Alajärven kaupungin palveluksesta siirtyy eläkkeelle 134 henkilöä, joista suurimpana ammattiryhmänä on peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat, 34 henkilöä.

Kalenteripäivinä laskettuna sairauspoissaoloja oli 8740 päivää eli 17,47 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Sairauspoissaolot vähentyivät koko henkilöstön osalta 10305 päivää.

Tilinpäätös pakettiin

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen. Tilikauden toimintatuotot olivat 25,2 miljoonaa ja -kulut 51,7 miljoonaa.

Verotulot olivat vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan 18,6 miljoonaa. Talousarvioon verrattuna verotulot ylitoteutuivat 0,4 miljoonaa.

Valtionosuudet olivat vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan 14,8 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna valtionosuuksia saatiin 49246 euroa vähemmän.

Vuoden 2023 vuosikate on 7,4 miljoonaa (819 €/asukas) ja tilikauden tulos on poistojen jälkeen oli 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen jälkeen Alajärven kaupungin taseessa on ylijäämää 12,7 miljoonaa.  Kaupungin lainakanta vuoden 2023 lopussa oli 24,4 miljoonaa. Kaupungin taseen loppusumma oli 69,5 miljoonaa.

Valtuusto merkitsi myös arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedokseen.

Jenni Kuistille myönnettiin elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ryhmän sisäisten paikkojen vaihdosten vuoksi. Kuistin tilalle uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Karoliina Takamäki valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Myönnettiin Heikki Hongolle ero sivistyslautakunnan jäsenyydestä hänen tultuaan valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi. Sivistyslautakuntaan Hongon tilalle uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Pirjo Kantokoski valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esitys, että valtuusto hyväksyisi Alajärven osalta Kraatterijärven Geopark kohteen hallinnoinnista laaditun palvelusopimusluonnoksen ja siihen liittyvän 27 prosentin osuuden elinkustannusindeksiin sidotuista kokonaiskustannuksista 34560 euroa, päätettiin yksimielisesti palauttaa uuteen valmisteluun.

Valmisteluun palauttamista esitti Jukka Pekka Matintupa kokoomuksen valtuustoryhmän kannattamana. Ohjeistukseksi annettiin, että sopimuksen ehdot tarkistetaan määräaikaisuuden ja rahoituksen sitovuuden osalta.

Aloitteita

Kokouksen lopussa Keskustan valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen rakennuslupien myöntämisestä.

Aloitteen mukaan Alajärven kaupunki ei myönnä rakennuslupia, ei kaavoita omana työnään tai ostopalveluna, eikä suhtaudu myönteisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaupungilta pyytämiin lausuntoihin YVA-lain mukaisista menettelyistä, mikäli aurinkovoimaloita suunnitellaan ja ollaan rakentamassa metsätalouden käytössä oleville alueille.

Kokoomuksen, perusuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmien aloitteen toi valtuustolle Keijo Pesu. Aloitteessa kiinnitettiin huomio kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokoon vastaamaan nykyisiä tehtäviä.

Aloitteessa vaaditaan, että Alajärven kaupunki selvittää kuluvan vuoden aikana, mikä on Alajärven kokoisen ja toimiltaan samankaltaisen kaupungin tarkoituksenmukainen valtuuston ja hallituksen koko.

Tuula Jokiaho

MAINOS

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät